Strategija socijalne zaštite u Republici Srbiji

Strategija socijalne zaštite u Republici Srbiji

U skladu sa članom 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obaveštava zainteresovanu javnost da je otpočelo sa radom na izradi Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji.

Tim povodom, 20. aprila 2018. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije održana je konferencija „Pokretanje procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji“.

Pozivaju se svi zainteresovani akteri, stručnjaci i profesionalci u sistemu socijalne zaštite da se aktivno uključe i daju svoj doprinos u procesu kreiranja Strategije.