Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

Sektor za ekonomsko-finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: izradu predloga prioritetnih oblasti finansiranja Ministarstva i potrebnog obima sredstava za Izveštaj o fiskalnoj strategiji na osnovu dostavljenih priloga unutrašnjih jedinica Ministarstva; izradu predloga finansijskog plana u postupku donošenja Zakona o budžetu na osnovu dostavljenih priloga unutrašnjih jedinica Ministarstva; izradu finansijskog plana za tekuću godinu; izradu operativnih finansijskih planova (pripremu i unos kvota na mesečnom i dekadnom nivou);  praćenje izvršenja budžeta u skladu s utvrđenim aproprijacijama i izradu izveštaja o realizaciji budžeta; izradu raspodele sredstava indirektnim korisnicima Ministarstva po namenama za koje su im sredstva obezbeđena u Zakonu o budžetu za tekuću godinu na osnovu dostavljenih podataka od nadležnih unutrašnjih jedinica u Ministarstvu; sagledavanje finansijskih efekata novih politika finansiranja; kontrolu preuzimanja obaveza i praćenje osnovanosti plaćanja iz oblasti: boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, porodično pravne zaštite, zaštite osoba sa invaliditetom, rada i zapošljavanja, kao i opšte finansijske poslove kojima se obezbeđuje izvršavanje poslova iz delokruga Ministarstva; kontrolu usklađenosti finansijske dokumentacije i realizacija dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja; pripremu finansijske dokumentacije za realizaciju isplata u svim oblastima (izrada rešenja o rasporedu sredstava budžeta Republike Srbije i zahteva za preuzimanje obaveza i plaćanje); knjigovodstvene poslove; usaglašavanje glavne knjige Trezora sa pomoćnim (knjigovodstvenim) evidencijama Ministarstva; pripremu i izradu periodičnih, godišnjeg i konsolidovanih izveštaja o izvršenju budžeta i završnog računa; praćenje realizacije sredstava projekata u nadležnosti Ministarstva; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta pojedinih zakona i drugih predloga propisa iz nadležnosti Ministarstva i učešće u utvrđivanju finansijskih efekata; izradu informacija, procedura i uputstava u vezi sa tekućim finansiranjem i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove obrazuju se uže unutrašnje jedinice, i to: 

  1. Odeljenje za planiranje, računovodstvo i izveštavanje i
  2. Odsek za poslove izvršenja budžeta