Услуге социјалне заштите

СПИСАК издатих  решења за  обављање психолошке делатности

СПИСАК издатих свих лиценци организацијама социјалне заштите

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Домски смештај у Београду

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Домски смештај за лица са интелектуалним тешкоћама

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Домски смештај

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Лични пратилац детета

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Персонални асистент

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Помоћ у кући

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Прихватилиште за децу и младе

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Прихватилиште за старе

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Прихватилиште за жртве насиља

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- СОС телефон за жртве насиља

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Становање уз подршку

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ- Свратиште за децу

СПИСАК забрана рада домовима за старе ПОКРАЈИНА

СПИСАК забране  рада  домовима за старе