Мапа сајта


- Република Србија - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- - Контакт

- - - Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

- - - Закон о социјалној заштити и подзаконска акта

- - - Породични закон и подзаконска акта

- - - Закон о финансијској подршци породици са децом и подзаконска акта

- - - Остали Закони и подзаконска акта

- - - Стратегије

- - - Заштита од насиља у породици

- - - Заштита деце од злостављања и занемаривања

- - - Услуге социјалне заштите

- - - Успостављање и примена система лиценцирања пружалаца услуга социјалне заштите у Србији

- - - Социјални профил општина

- - - Остало

- - Линкови

- - - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

- - - Закони

- - - Правилници

- - - Стратегије

- - - Конвенција о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол

- - - Прописи за вредновање пројеката по конкурсима

- - Државни и верски празници Републике Србије

- - Информатор о раду / Кодекс добре управе

- - Инфо центар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- - Наши пријатељи

- - Упис фирми у базу

- - Пројекти

- - Медији

- - Дeташман радника: унапрeђeњe административнe сарадњe и приступа информацијама

- - Јавна расправа о нацрту Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима

- - Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о штрајку

- - orphan

- - - Информације од јавног значаја

- - - - Сектор за запошљавање

- - - - Закони

- - - - Правилници

- - - - Агенције за запошљавање

- - - - Испит

- - - - Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

- - - - ИПА IV – Развој људских ресурса

- - - - План запошљавања

- - - - Пројекти

- - - Најчешћа питања

- - - - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање

- - - - Закони

- - - - Правилници

- - - - Споразуми о социјалном осигурању

- - - - Информације из ПИО

- - - - Прописи у припреми

- - orphan

- - - Сектор за рад

- - - Закони

- - - Подзаконски акти

- - - Обрасци, обавештења и упутства

- - - Прописи у припреми

- - - Социјални дијалог

- - - Програм достојанственог рада за РС 2013-2017

- - orphan

- - - Родна равноправност

- - - Документи

- - - Извештаји и препоруке

- О Министарству

- - Министар

- - Државни секретари

- - Помоћници министра

- - Директори Управа и Инспектората

- - Опис функција руководилаца

- - Буџет

- - Организациона структура

- - Секретар министарства

- Актуелно

- - Дечја недеља

- Документи

- - Сектор за рад

- - - Закони

- - - Подзаконски акти

- - - Обрасци, обавештења и упутства

- - - Прописи у припреми

- - - Социјални дијалог

- - - Програм достојанственог рада за РС 2013-2017

- - Сектор за запошљавање

- - - Закони

- - - Правилници

- - - Агенције за запошљавање

- - - Испит

- - - Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

- - - ИПА IV – Развој људских ресурса

- - - Стратегија запошљавања

- - - План запошљавања

- - - Пројекти

- - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање

- - - Закони

- - - Правилници

- - - Споразуми о социјалном осигурању

- - - Информације из ПИО

- - - Прописи у припреми

- - Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

- - - Закон о социјалној заштити и подзаконска акта

- - - Породични закон и подзаконска акта

- - - Закон о финансијској подршци породици са децом и подзаконска акта

- - - Остали Закони и подзаконска акта

- - - Стратегије

- - - Заштита од насиља у породици

- - - Заштита деце од злостављања и занемаривања

- - - Услуге социјалне заштите

- - - Успостављање и примена система лиценцирања пружалаца услуга социјалне заштите у Србији

- - - Социјални профил општина

- - - Демографски преглед

- - - Остало

- - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

- - - Саопштења

- - - Закони

- - - Правилници

- - - Стратегије

- - - Конвенција о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол

- - - Водич кроз права особа са инвалидитетом

- - - Захтев за рефундацију ПДВ-а

- - - Контакт републичких и покрајинских савеза особа са инвалидитетом

- - - Приручник за лиценцирање пружалица услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом

- - - Прописи за вредновање програма по конкурсима

- - - Бивши савезни закони и подзаконска акта

- - - Уредбе

- - - Фотографије

- - - Нови закључак

- - - Поступак ПДВ

- - - Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

- - - Прописи у поступку остваривања права на повраћај ПДВ-а

- - Сектор за борачко-инвалидску заштиту

- - - Републички закони и подзаконска акта

- - - Бивши савезни закони и подзаконска акта

- - - Уредбе

- - - Фотографије

- - - Документи

- - Инспекторат за рад

- - - Надлежност инспектората

- - - Канцеларије инспекције рада

- - - Извештаји о раду / План инспекцијског надзора

- - - Инструкција о поступању инспектора рада приликом вршења инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду

- - - Контролне листе

- - Управа за безбедност и здравље на раду

- - - Савет за безбедност и здравље на раду

- - - Стратегија безбедности и здравља на раду 2013 - 2017

- - - Акциони план

- - - Закони

- - - Уредбе и правилници

- - - Документа, информације, мишљења и друго

- - - Награда "28 април"

- - - Управа за безбедност и здравље на раду

- - - Стручни испити и лиценце

- - - - Стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

- - - - Стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта и стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова

- - - - Лиценце у области безбедности и здравља на раду

- - - Смернице

- - - Извештаји о раду

- - - Остало

- - Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

- - - Саопштења

- - - Документи

- - - Извештаји и препоруке

- - - Основни појмови и важни линкови

- - - Календар важних датума

- - - Отворена врата, четвртак, 3. август 2017

- - Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

- - - МОР текстови ратификованих Конвенција

- - - Савет Европе - Council of Europe (CoE)

- - - Међународна организација рада (МОР)

- - - Ревидирана европска социјална повеља

- - - RESP Report Serbia 2011

- - - Извештаји о примени Ревидиране европске социјалне повеље у РС

- - - Програм ЕУ ПРОГРЕС

- - - ИПА и међународна помоћ

- - - Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године

- - - Програм Eвропске комисије EaSi

- - - Конкурс Европске фондацијe за обуку – ЕТФ за доделу награде за предузетништво

- - Група за интерну ревизију

- - Одељење за опште правне послове и јавне набавке

- - Мигранти

- - - План реаговања у случају повећаног прилива миграната

- - - Закључак

- - Сектор за економско-финансијске послове

- - - Износи примања из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

- - - Износи права на финансијску подршку породици са децом

- - - Информације о социјалним давањима

- - - Висине социјалних давања

- - Сектор за развојне послове и послове планирања

- - Секретаријат Министарства

- - - Документи

- - Група унутрашње контроле инспекције

- - - Закон о инспекцијском надзору

- - - Правилник о о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите

- Пројекти

- Услуге

- Конкурси

- - Јавне набавке

- - -

- - -

- - Планови и извештаји

- - Портал јавних набавки

- Информације

- - Информације од јавног значаја

- - Најчешћа питања

- - Пријаве неправилности и незаконитости

- Архива

- - Саопштења

- - Вести

- - - Архива - фебруар 2014.

- - - Архива - јануар 2014.

- - - Архива - децембар 2013.

- - - Архива - новембар 2013.

- - - Архива - октобар 2013.

- - - Архива - септембар 2013.

- - - Архива - август 2013.

- - - Архива - јул 2013.

- - - Архива - јун 2013.

- - - Архива - мај 2013.

- - - Архива - април 2013.

- - - Архива - јануар - март 2013.

- - - Архива - септембар - децембар 2012.

- - Архива - O Министарству

- - Архива - Висине социјалних давања

- - Архива - Смештај у установама социјалне заштите

- - Архива - видео галерија

- - Архива - Фото галерија

- Прес

- - Саопштења

- - Интервјуи

- - Фото галерија

- - Видео галерија

- - Химна Републике Србије

- Социјална давања

- - Информације о социјалним давањима

- - Висине социјалних давања

- - Цене породичног смештаја

- - Цене домског смештаја

- -

- Државни и верски празници Републике Србије

- Инфо центар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- Ћирилица

- О Министарству

- Актуелно

- Документи

- - Рад

- - Запошљавање

- - ПИО

- - Брига о породици и социјална заштита

- - Борачко-инвалидска заштитa

- - Заштита особа са инвалидитетом

- - Економско - финансијски послови

- - Развојни послови и послови планирања

- - Антидискриминација и родна равноправност

- - Међународна сарадња, европске интеграције

- - Инспекторат за рад

- - Безбедност и здравље на раду

- - Интерна ревизија

- - Јавне набавке

- Пројекти

- Услуге

- Конкурси

- Информације

- Архива

- Прес

- - Саопштења

- - Интервјуи

- - Фото галерија

- - Видео галерија