Потписан колективни уговор

Понедељак, 29 Јануар 2018 |

Дана 29. јануара 2018. године, репрезентативни синдикат: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, који представља др Зоран Савић и Влада Републике Србије, коју представља министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, закључили су и потписали Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, до 31. јануара 2019. године, који ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.