Информација о резултатима ванредног надзора над стручним радом Градског центра за социјални рад Београд, одељење Нови Београд

Понедељак, 17 Јул 2017 |

На основу налога Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, од 06. до 11.07. 2017. године Комисија Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је извршила ванредни надзор над стручним радом Градског центра за социјални рад Београд, Одељење Нови Београд у предмету организовања заштите од насиља у породици и злостављања малолетне деце у породици ЛО из Новог Београда.

Надзором над стручним радом тог органа старатељства у конкретном случају, Комисија Министарства је констатовала одређене пропусте у реализацији стручних процедура из своје надлежности, (неблаговремено поступање и непотпуно реализоване процене у смислу утврђивања свих релевантних чињеница које су од битног утицаја на обим и садржај обезбеђене заштите жртава породичног насиља и заштите најбољег интереса малолетне деце), који су у значајној мери били условљени објективним околностима, односно изостанком адекватне комуникације између институција различитих система, које су надлежне за поступање када је у питању заштита жртава насиља у породици. Овим надзором указано је и на значајне недостатке у повезивању и координацији рада институција система у циљу благовременог и целовитог реаговања на појаву насиља у породици и злостављања деце.
     
Комисија Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из своје надлежности наложила је директору Градског центра за социјални рад Београд предузимање мера за утврђивање конкретне одговорности Руководиоца Одељења Нови Београд и сваког односно свих стручњака који су били непосредно ангажовани у раду на конкретном предмету породице ЛО и да о томе у року од 30 дана извести ово министарство.

Из ових разлога министарство је проследило записник о извршеном ванредном надзору над стручним радом надлежном јавном тужилаштву да у поступку утврди да ли има елемената и за другу врсту одговорности.
 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије истовремено апелује на друге надлежне институције, организације цивилног друштва, медије и грађане да учине све како би се убудуће спречиле овакве трагедије.