Државни секретар Нерић на завршној конференцији пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ и пројекта „Техничка помоћ за управљање директним грантом у области политике запошљавања“

Среда, 06 Децембар 2017 |

Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад Нерић говорио је на конференцији пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ и пројекта „Техничка помоћ за управљање директним грантом у области политике запошљавања“.

            Државни секретар Нерић рекао је да су у протекле две године, постигнути значајни резултати у области запошљавања.

            „Незапосленим лицима омогућена је већа доступност информација о тржишту рада и услугама активног тражења посла и професионалне оријентације, а унапређена је и њихова запошљивост кроз укључивање у обуке за потребе тржишта рада и програм јавних радова. Уведени су „каравани запошљавања“, као нова мера подршке и ојачани су институционални капацитети Националне службе за запошљавање за управљање средствима из предприступних фондова Европске уније“, рекао је Нерић.

            Нерић је нагласио да је уз подршку Пројекта Министарство  организовало регионалне састанке са представницима јединица локалних самоуправа са циљем размене информација, а ојачани су и капацитети запослених у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у контексту европских интеграција и обавезама које проистичу из Преговарачког поглавља 19 – Социјална политика и запошљавање.

            Државни секретар рекао је да ће Министарство и у наредном периоду наставити сарадњу са Делегацијом Европске уније кроз реализацију новог пројекта у оквиру ИПА 2013 програмског циклуса, чије су припремне активности у току и истакао да ће се кроз тај пројекат унапредити систем додатног образовања и обуке и омогућити запошљавање већег броја незапослених.

            „Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања настојаће да и даље буде носилац реализације активности које управо осликавају резултати овог пројекта, а то су позитивна пракса, одржива решења и поуздана партнерства“, закључио је Нерић и захвалио представницима Делегације Европске уније у Републици Србији,     Министарству за европске интеграције, Националној служби за запошљавање, представницима локалних самоуправа и другим институцијама на препознавању важности обезбеђивања додатне подршке запошљавању категорија теже запошљивих лица.