Државна секретарка Стана Божовић на конференцији „Добар ментор - одлична пракса“

Уторак, 28 Новембар 2017 |

Државна секретарка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић говорила је конференцији под називом „Добар ментор - одлична пракса“.

            Она је истакла да су праксе посебно важне у контексту транзиције младих из света образовања у свет рада и да утичу на повећање запошљивости појединца, односно омогућавају стицање радног искуства и развој општих и специфичних компетенција и социјалних интеракција.

            Божовић је рекла да је послодавац који жели да ангажује незапослено лице преко програма стручне праксе која се реализује преко Националне службе за запошљавање у обавези да испуни одређене услове у циљу обезбеђивања задовољавајућег нивоа квалитета праксе.

            „Један од најважнијих услова јесте да послодавац, у оквиру својих кадровских капацитета, мора да има запосленог ментора који има одговарајуће компетенције. После завршетка програма, послодавац издаје полазнику потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту“, појаснила је Божовић.

            Државна секретарка рекла је да наведене карактеристике програма стручне праксе у највећем делу кореспондирају са обавезним елементима квалитетних пракси у Препоруци о оквиру квалитета за спровођење приправништва, коју је Савет министара Европске уније усвојио 2014. године и закључила да су добар послодавац и добар ментор предуслов одличне праксе и квалитетног потенцијалног радника.

            Конференцији „Добар ментор - одлична пракса“ присуствовали су министар омладине и спорта Вања Удовичић, директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић.