Помоћници министра

  • Здравка Миленковић, помоћник министра у области развојних послова и послова планирања
  • Зоран Лазић, помоћник министра у области рада
  • Зоран Милошевић, помоћник министра у области ПИО
  • Бранка Гајић, помоћник министра у области брига о породици и социјална заштита
  • Владимир Пешић, помоћник министра у области инвалидске заштите
  • Предраг Ћетковић, помоћник министра у области економско-финансијски послови
  • Милан Поповић, помоћник министра у области борачко-инвалидске заштите