Socijalni profil opština

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je formiralo bazu podataka koja sadrži odabrani skup podataka o stanovništvu, korisnicima socijalne i dečje zaštite, nezaposlenim licima, korisnicima najnižih penzija, finansijskim sredstvima iz budžeta Republike Srbije za materijalnu podršku porodici i ublažavanje posledica ekonomske krize i siromaštva i projekte za razvoj usluga u nerazvijenim opštinama.

Baza podataka objedinjava podatke iz različitih izvora - Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Republičkog Zavoda za statistiku, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda PIO. Pregled i praćenje ovih podataka pruža uvid u “socijalni profil” opština u Srbiji. Omogućen je pregled i pretraživanje podataka po nivoima (opštine, upravni okruzi i Republika Srbija), statistička obrada (odabrane tabele i grafikoni) i štampa podataka i tabela.

Baza podataka je formirana početkom 2011. godine (stanje 01.01.2011.) i prikazuje se pojedinačno za 2011.g, 2012.g i tekuću godinu. Ažurura se na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou u zavisnosti od dinamike praćenja pojedinih podataka. To omogućava formiranje vremenskih serija i praćenje trendova na mesečnom i godišnjem nivou.

Baza je dostupna bez posebnih uslova (registrovanja posetioca.) Na sajt je postavljena u komprimovanom obliku (”zipovana”). Kreirana je kao aplikacija za upravljanje relacionim bazama podataka Microsoft Access - Microsoft Jet Database Engine, koja je deo standardnog paketa aplikacija Microsoft office sistema XP, Vista, 2003, 2007, 2010.

Baza se sa sajta preuzima na lokalni računar postupkom “download” a zatim se raspakuje nekim od standardnih programa za raspakivanje. Kako je Microsoft Access standardni deo paketa svakog Microsoft Office-a, da bi se pristupilo podacima dovoljno je samo kliknuti na prikazanu ikonicu.

 

docUputstvo za korišćenje baze

zipBaza 20143.88 MB

zipBaza 2013

zipBaza 2012

zipBaza 2011