Projekti

Republika Srbija je kao jedan od svojih prioriteta postavila što skorije članstvo u Evropskoj uniji, saradnju sa svim državama u regionu i uspostavljanje partnerstva i prijateljskih odnosa sa svim državama kako u Evropi, tako i u svetu. U tom svetlu, kao institucija koja u svojoj nadležnosti ima najvažnije oblasti neophodne za svakodnevni život građana naše zemlje, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi projekte koji se finansiraju iz fondova EU, međunarodnih donacija i kredita u oblasti rada, zapošljavanja, socijalne politike i migracionih tokova.

 

Projekti se sprovode u cilju poboljšanja kvaliteta socijalnih usluga i profesionalnog razvoja zaposlenih u Centrima za socijalni rad širom Republike Srbije. Sprovođenje projekata uz podršku inostranih partnera teži da ojača kapacitete lokalnih samouprava i podstakne njihov razvoj, kao i da nastavi sa adekvatnom brigom o migrantskoj populaciji i pomogne njihovu integraciju u društvo. Takođe, kroz projektne aktivnosti resorno ministarstvo doprinosi borbi protiv nasilja u porodici i suzbijanju sive ekonomije dajući podstrek kako žrtvama da prijave nasilje tako i radnicima da prijave nelegalno angažovanje.