Nagrada "28 april"

NACIONALNA PRIZNANjA

IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU

U cilju promocije bezbednosti i zdravlja na radu a povodom obeležavanja „28. aprila” Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa socijalnim partnerima organizuje takmičenje za dodelu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu mogu se dodeliti pravnim i fizičkim licima, odboru za bezbednost i zdravlje na radu, organizacijama i udruženjima, za izuzetna postignuća u ovoj oblasti.

Vrste nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu su: 

  • Povelja „28. april”;
  • Plaketa „28. april”;
  • Pohvalnica „28. april”.

Detaljnije informacije možete naći u obaveštenju o uslovima za dodelu nacionalnih priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava za dodelu nacionalnih priznanja je 23. mart 2018. godine.

 Nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za 2017. godinu biće dodeljena na manifestaciji koja će biti održana 28. aprila 2018. godine, povodom obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.
Za sve ostale informacije, osoba za kontakt: Biljana Đurić, 011/33-47-391, e-pošta: biljana.djuric@minrzs.gov.rs

Odluka o ustanovljavanju Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.

OBRAZAC 1 I 2

OBAVEŠTENjE O USLOVIMA ZA DODELU NACIONALNIH PRIZNANjA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU ZA 2017. GODINU