Komisija za prava iz FPPD

 

OBAVEŠTENjE

 

Rešenjem ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja formirana je Komisija za pružanje stručne pomoći i podrške građanima koji su zainteresovani za ostvarivanje prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom.

 

Predsednik Komisije je Mujo Muković, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Članovi Komisije su Vesna Mirosavljević, viši savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Ružica Jelisavac, savetnik u odeljenju za stručnu podršku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u Beogradu.

 

Komisija je zadužena da prima građane kojima je odbijena žalba izjavljena na rešenje kojim je odbijen njihov zahtev za ostvarivanje nekog prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom.

 

Članovi Komisije će u razgovoru sa građanima i pregledom dokumentacije koja je korišćena u postupku u kojem je zahtev odbijen otklanjati nejasnoće i nedoumice građana u pogledu uslova za ostvarivanje prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom i procedure u kojima se ta prava ostvaruju. Takođe, građanima će se pružati stručna pomoć i podrška, u cilju eventualnog otklanjanja smetnji za ostvarivanje budućih prava.  

 

Komisija će primati građane svake srede od 12-16 časova. Prijavu za razgovor treba dostaviti Ministarstvu na telefon Info centra broj 011/3038-661.

 

Obaveštenje o datumu zakazanog razgovora, Ministarstvo će blagovremeno dostaviti podnosiocu prijave, na isti način na koji je prijava za razgovor podneta.