IPA

     IPA PROJEKTI

 

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) jeste finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, čija namena je da pruži pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU.

 

Nadležnosti za samostalno upravljanje programima pretpristupne pomoći EU (indirektno upravljanje) prenete su na odgovarajuća tela u Republici Srbiji koja su ispunila neophodne zahteve, na osnovu Odluke Evropske komisije o prenosu ovlašćenja za upravljanje programima pretpristupne pomoći EU. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je jedna od korisničkih institucija koja ima akreditovanu IPA jedinicu odgovornu za sprovođenje IPA projekata različitih modaliteta.

Drugi modalitet je direktno upravljanje sredstvima EU u kom je EU Delegacija Ugovorno telo.