Inspektorat za rad

Stevan Đurović, v.d. pomoćnika direktora Inspektorata za rad

Inspektorat za rad obavlja poslove ispekcijskog nadzora u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.

Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Adresa:

  • Bulevar umetnosti 10, 11070 Novi Beograd (Sedište)
  • Nemanjina 22-26 11070 Novi Beograd (Adresa za prijem pošte)
  • Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd (Inspekcija rada za Grad Beograd)

Telefon: + 381 11 2017 485 ; + 381 11 2017 495