Grupa za javne nabavke

Grupa za javne nabavke  obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje postupka javnih nabavki; pripremu obligaciono-pravnih ugovora o nabavkama za potrebe Ministarstva; izrađuje i prati realizaciju akata vezanih za interne procedure u oblasti javnih nabavki i predlaže mere za unapređenje internih procedura u navedenoj oblasti; sarađuje sa organima u postupku sprovođenja javnih nabavki; vodi evidenciju o nepokretnostima i druge poslove iz delokruga Grupe.

Rukovodilac Grupe za javne nabavke: Milica Mihailović, viši savetnik

pdfPravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke8.38 MB

docObrazac 163.5 KB

docObrazac 2108.5 KB

docObrazac 328.5 KB

 

Kontakt:

Adresa:  Nemanjina 22-26, krilo C, sprat II, kancelarija 17

Telefon:   381 11 361 63 69

E-mail:  milica.mihailovic@minrzs.gov.rs