Grupa za internu reviziju

Grupa za internu reviziju

Grupa za internu reviziju obavlja poslove operativnog planiranja, organizovanja, sprovođenja i izveštavanja o rezultatima interne revizije, svih organizacionih delova Ministarstva, svih programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti Ministarstva uključujući i korisnike sredstava Evropske unije, primenjujući propise Republike Srbije, standarde interne revizije, kodeks strukovne etike internih revizora i najbolju strukovnu praksu; vrši druge poslove i zadatke iz delokruga interne revizije.

Kontakt:

Adresa: Terazije 41/III sprat/kancelarija br. 61, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 33 45 665

E-mail: jasna.vucinic@minrzs.gov.rs

pdfEtički kodeks interne revizije179.05 KB

pdfPovelja interne revizije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja241.45 KB