Demografski pregled

Naslovi "Demografskih pregleda":

Broj 66 - Promocija seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih u Srbiji: Zašto? Ko? Kako?

Broj 65 - Istraživanje: usklađivanja rada i roditeljstva

Broj 64 - Građani Srbije u inostranstvu: koliko ih je, gde idu, ko su i odakle su?

Broj 63 - Ključni demografski izazovi Srbije i njihove buduće tendencije

Broj 62 - Tranzicija u roditeljstvo mladih u Srbiji476.8 KB

Broj 61 - O udovcima i udovicama u Srbiji iz demografskog ugla529.73 KB

Broj 60 - Rađanje deteta vanb račne zajednice: Željeni izbor majke?373.24 KB

Broj 59 - Pušenje kao faktor rizika u smrtnosti stanovništva Srbije1.24 MB

Broj 58 - Smanjenje i starenje radne snage u Srbiji: Ima li rešenja?582.71 KB

Broj 57 - Sve je manje samoubistava, ali...891.18 KB

Broj 56 - Nizak fertilitet (fenomen rađanja) u Republici Srbiji: Novi uvidi380.9 KB

Broj 55 - Etnički homogene i heterogene sredine u Srbiji453.5 KB

Broj 54 - Istraživanje o korišćenju slobodnog vremena u Srbiji. Razlike između žena i muškaraca491.86 KB

Broj 53 - Seksualno i reproduktivno zdravlje Roma iz romskih naselja536.83 KB

Broj 52 - Prisilni migranti sa prostora bivše SFRJ507 KB

Broj 51 - Visoka smrtnost kao uzrok depopulacije u Republici Srbiji661.71 KB

Broj 50 – 50 SEEMIG projekat Upravljanje migracijama i posledice migracija u Jugoistočnoj Evropi god XIII 2013

Broj 49 – Istraživanje o seksualnom i reproduktivnom ponašanju mladih korisnica interneta u Srbiji, god. XIII, 2013.

Broj 48 – VANBRAČNO RODITELjSTVO U SRBIJI - rezultati dubinskog istraživanja, god. XIII, 2013

Broj 47 – Popis stanovništva 2011. – Osnovne strukture populacije Srbije

 

Broj 46 – Rodni aspekt demografskog razvoja Srbije – pitanja fertiliteta i mortaliteta

Broj 45 – Prevremena smrtnost stanovništva Srbije, god. XII, 2012

Broj 44 - Da li je realno očekivati promene u modelu planiranja porodice u Srbiji u neposrednoj budućnosti, god. XII, 2012.

Broj 43 - Prvi rezultati popisa 2011: Veliko smanjenje stanovništva, god XII, 2012.

 

Broj 42 - Prostorne karakteristike emigracije iz Srbije - od gastarbajtera do migrantskih mreža, god. XI, 2011.

Broj 41 - Rađanje u adolescenciji u Srbiji na prelazu dva veka, god. XI, 2011.

Broj 40 - Kako izbeći demografsku sudbinu Crne Trave?, god. XI, 2011.

Broj 39 - Uzroci smrti u Srbiji - tipični za stare populacije, god. XI, 2011.

 

Broj 38 - Aktivacija lokalne samouprave u primeni mera populacione politike - Primer Beograda, god. X, 2010.

Broj 37 – Vanbračna rađanja i vanbračne zajednice: Između marginalizacije i modernizacije, god. X, 2010.

Broj 36 – Socioekonomski pokazatelji: Kartografski prikaz po opštinama, god X, 2010.

Broj 35 – Demografski pokazatelji: Kartografski prikaz po opštinama, god X, 2010.

 

Broj 34 – Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite, god. IX, 2009.

Broj 33 – Da li je imigracija budućnost Srbije?, god. IX, 2009.

Broj 32 – Srbija 2008. – više rođenih, manje umrlih, god. IX, 2009.

Broj 31 – O siromašnim starim ljudima u Srbiji, god. IX, 2009.

 

Broj 30 – U susret Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, god VIII, 2008.

Broj 29 – Zašto gradovi Srbije brže stare od sela?, god VIII, 2008.

Broj 28 – Pet zabluda relevantnih za populacionu politiku; i Posledice spontanog raseljavanja naselja na teritoriji Republike Srbije, god VIII, 2008.

Broj 27 – Strategija podsticanja rađanja, god. VIII, 2008.

 

Broj 26 – Da li je Francuska demografski raj?, god. VII, 2007.

Broj 25 – Srbija sredinom 21. veka – malobrojnija i ostarela?, god. VII, 2007.

Broj 24 – Demografski aspekt rodne nejednakosti, god. VII, 2007.

Broj 23 – Nedovoljno rađanje dece: Fenomen koji upozorava, god. VII, 2007.

 

Broj 22 – Samoubistva u Srbiji: I dalje oko evropskog proseka, god. VI, 2006.

Broj 21 – Odlaganje rađanja u optimlanoj dobi života – osnovna demografska cena 1990-ih u Srbiji, god. VI, 2006.

 

Broj 20 – Koliko dece treba Srbiji?, god. V, 2004.

Broj 19 – Obrazovanje i promocija reproduktivnog zdravlja mladih u Srbiji, god. V, 2004.

Broj 18 – Osnovne karakteristike stanovništva Srbije po nacionalnosti, god. V, 2004.

Broj 17 – Starenje stanovništva Srbije i mogući pravci političkog odgovora, god. V, 2004.

 

Broj 16 – Slika nepismenosti u Srbiji, god. IV, 2003.

Broj 15 – Stavovi adolescenata o rađanju i roditeljstvu, god. IV, 2003.

Broj 14 – Složenost političkog odgovora na nedovoljno rađanje god. IV, 2003.

Broj 13 – Nacionalna pripadnost stanovništva Srbije – Popis 2002., god. III, 2003.

 

Broj 12 – Voljna sterilizacija, god. III, 2002.

Broj 11 – Demografsko starenje u Srbiji, god. III, 2002.

Broj 10 – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2002 – prvi rezultati, god. III, 2002.

Broj 9 – Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, god. III, 2002.

 

Broj 8 – Izbeglice i druga ratom ugrožena lica u Srbiji 2001. godine, god. II, 2001.

Broj 7 – Reproduktivno zdravlje, god. II, 2001.

Broj 6 – Scenario demografskog razvoja Beograda u prvim decenijama 21. veka, god. II, 2001.

Broj 5 – Demografska slika stanovništva Beograda u devedesetim godinama, god. II, 2001.

 

Broj 4 – Fertilitet Republike Srbije u sklopu šireg evropskog okruženja, god. I, 2000.

Broj 3 – Program za planiranje porodice republike Srbije, god. I, 2000.

Broj 2 – Složenost političkog odgovora na nedovoljno rađanje, god. I, 2000.

Broj 1 – Prirodno kretanje stanovništva tokom devedesetih, god. I, 2000.