Arhiva - septembar - decembar 2012.

28. decembar 2012.

Pomoć najugroženijima

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike podelilo je 4.500 ćebadi i prekrivača socijalnim ustanovama za smeštaj korisnika.

Dugogodišnje partnerstvo koje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike gradi sa nevladinim organizacijama, aktivnim u podršci ugroženim grupama stanovništva, omogućilo je da u saradnji sa Udruženjem Edukacioni centar iz Leskovca kao izvršnog partnera Međunarodne organizacije za pomoć iz Vašingtona (International Releif and Development D.C.) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, primi i distribuira 3.750 krevetskih prekrivača i 750 ćebadi namenjenih ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, kojima su ovi artikli bili neophodni.

Ustanove koje su primile donaciju:

 • Ustanova za decu i mlade "Veternik", Novi Sad
 • Ustanova za decu i mlade " Dr Nikola Šumenković", Stamnica,
 • Ustanova za odrasle i starije "Dimitrovgrad", Dimitrovgrad
 • Ustanov za odrasle i starije "Mataruška Banja", Kraljevo
 • Ustanova za odrasle i starije "Krupanj" Krupanj
 • Ustanova za odrasle i starije "Kučevo" , Kučevo
 • Ustanova za odrasle i starije " Prokuplje", Prokuplje
 • Ustanova za odrasle i starije "Doljevac", Doljevac
 • Ustanova za odrasle i starije "Kulina", Aleksinac
 • Radna jedinica "Tešice", Aleksinac
 • Centar za socijalni rad Novi Pazar
 • Ustanova za odrasle i starije Zabučje, Užice
 • Ustanove Gerontološki centar Beograd

 

28. decembar 2012.

Sporazumi o socijalnoj sigurnosti

Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan 2. marta 2012. godine u Bratislavi, a objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'' br. 2/2012 od 28. septembra 2012. godine, stupa na snagu 1. januara 2013. godine. Sporazum između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan 26. januara 2012. godine u Beogradu, a objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'' br. 2/12 od 28. septembra 2012. godine, stupio je na snagu 1. decembra 2012. godine.

 

21. decembar 2012.

Proglašenje najuspešnijih u 2012.

Mr. Stana Božović, državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike učestvovala je na svečanosti povodom dana Olimpijskog Komiteta Srbije, koja se organizuje 19 godina zaredom, i dodeli nagrada najuspešnijim sportistima, timovima i trenerima u olimpijskoj 2012. godini.

Za najuspešniju sportistkinju proglašena je Milica Mandić koja je na OI u Londonu osvojila zlatnu medalju za Srbiju. Za mnoge ljubitelje sporta bilo je ovo veliko i prijatno iznenađenje, a za Milicu i njenog trenera Dragana Jovića ogroman rad i velika odricanja.

Mr. Stana Božović je članica komisije „Žene i sport“ izvšnog odbora OKS i kao državni sekretar ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike posebno je zadužena za rodnu ravnopravnost. Gospođa Božović apeluje da se što više žena uključi u sport bilo kao treneri, kao članovi klubova ali i na istaknutim pozicijama odlučivanja u sportu.

 Proglašenje najuspešnijih u 2012.
Na slici: prof. dr. Alisa Marić ministarka sporta, Milica Mandić sportistinja godine, mr. Stana Božović državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja


Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike donelo je Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period od 2010. do 2015. godine.

U skladu sa Nacionalnom strategijom posebno je naglasila da se izjednače uslovi za bavljenje sportom (masovnim i vrhunskim) i jednako vrednuju rezultati žena i muškaraca, da se obezbedi ravnomerna zastupljenost žena na svim pozicijama odlučivanja u sportu i u sportskim organizacijama, savezima, komitetima, upravnim odborima, a po uzoru na dokumenta Međunarodnog Olimpijskog Komiteta. Povećati procenat zastupljenosti žena u upravama sportskih društava i klubova, obazbediti adekvatno učešće žena u donošenju odluka o razvoju  ženskog sporta, podstaći žene da se bave trenerskim i drugim aktivnostima vezanim za sportske delatnosti.

 

18. decembar 2012.

Sastanak Krkobabića i Čepurina

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike dr Jovan Krkobabić primio je danas novoimenovanog ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Čepurina.

Sastanak Krkobabića i Čepurina

Obostrano je konstatovano da tradicionalna bliskost dva naroda pruža dodatne mogućnosti šire i sadržajnije saradnje: od kulturnih do ekonomskih i političkih veza. Ta činjenica otvara prostor inteziviranju saradnje Srbije i Rusije i ambasador Čepurin je izrazio rešenost da se ona nastavi u tom smeru.

Sastanak Krkobabića i Čepurina

Tokom otvorenog i prijateljskog razgovora, dr Jovan Krobabić se zahvalio na razumevanju i podršci koju Ruska Federacija pruža Srbiji. Projekt Južni tok jedan je od onih koji će Srbiji pomoći da se vrati iz ekonomske krize u kojoj se našla, ali da on nije jedini u kome se susreću interesi obe strane – zaključio je potpredsednik Vlade Srbije.

 

13. decembar 2012.

18. decembra druga rata jednokratne pomoći penzionerima

Isplata druge rate jednokratne pomoći od 4.000 dinara za penzionere čija su mesečna primanja manja od 15.000 dinara počeće u utorak, 18. decembra.

Isti iznos dobiće i 12.777 korisnika srazmernih penzija, onih koji su pravo na penziju osim u Srbiji stekli i van njenih granica, ali im zbir mesečnih primanja ne prelazi 15.000 dinara.

Pravo na prvu ratu jednokratne pomoći u septembru ostvarilo je 475.731 penzionera, kada je isplaćeno ukupno 1,9 milijardi dinara.

Naredne godine biće isplaćene preostale dve rate u istom iznosu od po 4.000 dinara.

 

7. decembar 2012.

Sastanak predstavnika ministarstva i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju

Država će nastaviti finansijski da podržava i pomaže preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u skladu sa zakonom, kaže državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Zoran Martinović. Direktori tih preduzeća poručuju da postojeća pomoć i zakonska rešenja nisu dovoljna za njihov opstanak i nova zapošljavanja.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike održalo je u Klubu poslanika, sastanak sa predstavnicima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Državni sekretar, Martinović, naveo je da je država u 2012. izdvojila oko milijardu dinara za pomoć i poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju, ali je naglasio da su u Ministarstvu svesni da situacija i dalje nije zadovoljavajuća. Veliki broj preduzeća suočava se sa nelikvidnošću, neredovnim isplatama zarada i obaveza za socijalno osigurnje, nemogućnošću izvršenja svojih obaveza prema drugim dobavljačima, izvršavanja obaveza za enegente i druge neke vrste davanja.

S obzirom na to da su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom prepoznata kao značajan resurs za zapošljavanje osoba sa invaliditetom istaknuto je opredeljenje ministarstva da i u narednom periodu nastavi sa kreiranjem mera u skladu sa prioritetima i potrebama preduzeća i zakonskim mogućnostima.

Predstavnici preduzeća, imajući u vidu zajednički cilj, očuvanje preduzeća, posebno su naglasili značaj finansijskih mera podrške koje moraju biti targetirane blagovremeno i saglasno okolnostima u kojima preduzeća posluju. Istaknuta je potreba dalje saradnje sa ministarstvom, ali i problemi u poslovanju sa kojima se suočava većina preduzeća – nedostatak poslova, nedovoljna saradnja sa lokalnom samoupravom, odredbe Zakona o javnim nabavkama kojima se ne prepoznaje značaj preduzeća u postupku dodeljivanja poslova kroz javne nabavke.

U završnoj reči, pomoćnica ministra, Ljiljana Džuver, istakla je da će Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike nastaviti sa realizacijom aktivnosti koje su usmerene ka unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i očuvanju preduzeća za profesionaalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U tom smislu, neophodno je sinhronizovano delovanje kroz partnerstvo i saradnju, kao i razmena iskustava kroz upoznavanje sa novim konceptima delovanja u ovoj oblasti. Takođe, u skladu sa zakonskim mogućnostima, ministarstvo će preduzeti neophodne aktivnosti kako bi ova preduzeća bila prepoznata kao privredni subjekti koji će imati prioritet u dobijanju poslova pod jednakim uslovima, a čijom bi se realizacijom u kontinuitetu očuvalo njihovo poslovanje i postojanje.

6. decembar 2012.

Jačanje kapaciteta lokalnih saveta za zapošljavanje

Predstavnici lokalnih samouprava i saveta za zapošljavanje iz 64 opštine u Srbiji, upoznati su danas sa planom rada u okviru tvining projekta „Priprema institucija tržišta rada u Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja“ čiji je cilj usklađivanje politike zapošljavanja sa standardima Evropske unije, kroz jačanje kapaciteta lokalnih samouprava.

Tržište rada u Republici Srbiji karakteriše visoka stopa nezaposlenosti, neusklađenost ponude i tražnje, kao i značajne razlike tržišta rada na regionalnom nivou. Nepovoljna situacija na tržištu rada i visoka stopa nezaposlenosti može se ublažiti samo zajedničkim nastojanjima svih aktera na tržištu rada. Lokalne samouprave imaju veliku odgovornost da uoče, izdvoje, definišu karakteristike i predlože rešenja za probleme na svom području.

U tom procesu lokalne samouprave imaće punu podršku kako državnih tako i evropskih institucija kroz ovaj tvining projekat. Dvogodišnji tvining projekat, koji se finansira iz fondova IPA, ima za cilj usklađivanje politike zapošljavanja sa standardima Evropske unije, kroz jačanje kapaciteta lokalnih samouprava. Kroz projektne aktivnosti, lokalni saveti za zapošljavanje biće obučeni da tumače podatke o potrebama lokalnog tržišta rada, kao i da kreiraju i prate sprovođenje lokalnih akcionih planova zapošljavanja, prilagođenih situaciji na lokalnom tržištu rada.

U prethodnom periodu već je uspostavljena saradnja sa jednim brojem lokalnih samouprava kroz podršku za formiranje lokalnih saveta za zapošljavanje i pripremu lokalnih planova za zapošljavanje. U nastavku zajedničkog rada na rešavanju problema nezaposlenosti planirano je dalje jačanje kapaciteta aktera na lokalu da analiziraju podatke na lokalnom tržištu rada i u skladu sa utvrđenim prioritetima predlažu konkretne mere i programe za zapošljavanje. Cilj sastanka je bio da se predstavnici lokalne samouprave najpre informišu o tome šta će Ministarstvo raditi kroz tvining projekat a zatim i da aktivno učestvuju u konkretnim obukama i aktivnostima u narednoj godini uključujući i sufinansiranje lokalnih planova zapošljavanja.

Kreiranjem lokalne politike zapošljavanja, uz uvažavanje specifičnih karakteristika konkretnog tržišta rada, direktno se doprinosi poboljšanju poslovnog ambijenta, što rezultuje privlačenjem investitora i novih privrednih subjekata. Sa druge strane, unapređenje veština lokalne radne snage, u skladu sa potrebama privrednih subjekata, otvara veće mogućnosti za zapošljavanje. Na taj način se na dugi rok doprinosi poboljšanju situacije na tržištu rada i povećava prilagodljivost nezaposlenih lica kretanjima na tržištu rada.

Planirana je saradnja sa 64 lokalne samouprave s tim da se pri odabiru vodilo računa o ravnomernoj zastupljenosti opština i gradova iz svih delova Srbije, kao i dosadašnja saradnja i započete zajedničke aktivnosti u ostvarivanju navedenih ciljeva.

 

29. novembar 2012.

Licenciranje pružalaca socijalne zaštite u srbiji

Licenciranje ustanova socijalne zaštite i zaposlenih koji rade u njima počeće naredne godine, a obaviće se u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Vlada Srbije, ali i u ustanovama čiji su osnivači lokalne samouprave, privatnici i nevladine organizacije. Planirano je da u roku od godinu dana sve organizacije i profesionalci prođu kroz sistem licenciranja.

Cilj projekta Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku je unapređenje i standardizovanje kvaliteta socijalne zaštite u Srbiji koji garantuju stručnost, kredibilitet i pouzdanost svih organizacija i stručnih radnika.

LICENCIRANjE ORGANIZACIJA SOCIJALNE ZAŠTITE

Organizacijama socijalne zaštite licencu izdaje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike na 6 godina. U postuku licenciranja utvrđuje se da li organizacije socijalne zaštite ispunjavaju kriterijume i standarde za pružanje usluga u oblasti socijalne zaštite. Organizacija socijalne zaštite može obnoviti licencu najranije u roku od 90 a najkasnije 60 dana pre isteka važenja licence. Licenca može biti oduzeta ili suspendovana pod uslovima propisanim Pravilnikom o licenciranju organizacija socijalne zaštite.

LICENCIRANjE STRUČNIH RADNIKA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Komora socijalne zaštite je regulatorno telo za licenciranje stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite. Komora sprovodi postupak licenciranja tj. utvrđuje da li stručni radnik ispunjava kriterijume i standarde za pružanje usluga socijalne zaštite. Licence se izdaju na 6 godina za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite, određenog posla u okviru specijalizovanih stručnih poslova socijalne zaštite, supervizijskih poslova, pravnih poslova u centru za socijalni rad.

Obnavlja se na zahtev stručnog radnika pošto protekne rok na koji je izdata, ukoliko stručni radnik ispuni propisane uslove koji su usmereni ka stručnom usavršavanju i razvoju profesionalnih kompetencija stručnog radnika. Stručni radnik je dužan da u periodu od šest godina važenja licence ostvari 120 bodova koje stiče tako što kreira, realizuje u svojstvu autora ili pohađa akreditovane programe obuke; piše i objavljuje stručne radove; učestvuje na konferencijama, kongresima, naučnim i stručnim skupovima relevantnim za socijalnu zaštitu kao i na druge načine propisane pravilnikom o licenciranju stručnih radnika.

Stručnom radniku licenca može biti suspendovna ili oduzeta pod uslovima propisanim Pravilnikom o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.

U sistem socijalne zaštite je uključeno više od 500.000 građana Srbije. Usluge pruža preko 2180 stručnih radnika u više od 200 ustanova socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije. Više od 30 različitih usluga (dnevni boravak za stare, dnevni boravci za decu i mlade sa teškoćama u razvoju, svratište, stanovanje uz podršku, personalna asistencija….) sprovode se na 413 mesta u 137 gradova i opština u RS, za koje su lokalne samouprave obezbedile održivost. Preko 400 NVO su takođe uključene u sistem pružanja usluga socijalne zaštite.

Do sada su inspekcijske službe MinRZS imale ingerenciju nad izdavanjem dozvola za rad ustanovama i organizacijama koje pružaju usluge socijalne zaštite, a sada se postupkom licenciranja uspostavlja nadzor i provera kvaliteta pružene usluge. Poboljšanjem kvaliteta i efikasnosti usluga socijalne zaštite se ostvaruje cilj camog procesa licenciranja, ali se istovremeno doprinosi i ostvarivanju cilja socijalne zaštite kao takve, a to je: Lakše osamostaljivanje ili otklanjanje zavisnosti pojedinca i porodica od socijalnih službi.

 

04. decembar 2012.

Međunarodni dan volontera

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, za dobro koje čine i za to što odvajaju svoje vreme kako bi svet učinili boljim, čestita Dan volontera, odaje priznanje i pruža podršku.

5. decembar-međunarodni dan volontera, obeležava se u svetu kao podsećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program Ujedinjenih nacija za volontere. Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), preko koje organizacija funkcioniše, šalje volontere u zemlje članice, od kojih su dve trećine zemlje u razvoju. Cilj je podstaći što veći broj ljudi da ponude svoje volonterske usluge. Ljudi dobre volje, kako ih nazivaju, za svoj rad ne očekuju materijalnu nadoknadu, sem moralnih i društvenih satisfakcija, a pomaganje i posvećivanje vremena drugima smatraju izrazom ljudske humanosti, solidarnosti i uzajamnosti, kao i osećanjem odgovornosti za svoju zajednicu. Od tada se svake godine 5. decembar obeležava kao Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj obeležavanja tog dana je da se sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učine vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Duboko u svima nama postoji potreba da ustanemo i pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. Volontiranje jača najvažnije evropske vrednosti: solidarnost i socijalnu koheziju i zato ga treba promovisati i pružati podršku u svim sferama društva.

Donošenjem Zakona o volontiranju, koji je stupio na snagu 6. decembra 2010. godine, u Republici Srbiji je stvoren pravni osnov za organizovanje volontiranja, ostvarivanje prava volontera, kao i zaštitu njihovih prava i prava korisnika volontiranja.

Ministarstvo je od stupanja na snagu Zakona o volontiranju preduzelo niz aktivnosti u cilju promocije volontiranja i volontera.

U cilju pružanja informacija o aktuelnim dešavanjima u okviru razvoja volontiranja u Republici Srbiji i u svetu, o primeni Zakona o volontiranju i drugim značajnim pitanjima u vezi sa volontiranjem i njegovom promocijom ovo ministarstvo je kreiralo Internet stranicu volontiranje.minrzs.gov.rs.

Ministarstvo je obrazovalo Nacionalni komitet za volontiranje, koji, pored predstavnika Vlade, čine i predstavnici nevladinih organizacija i udruženja poslodavaca. Obrazovanjem Nacionalnog komiteta data je mogućnost da se podrži institucionalni razvoj volontiranja u Srbiji, čime se omogućava da se na nacionalnom nivou osiguraju osnovni principi volontiranja i olakša saradnja između državnih institucija i nevladinog sektora.

Ministarstvo je apliciralo Projektnom fondu za institucionalni razvoj-PROFID sa projektnim zahtevom pod nazivom "Unapređenje politike volontiranja u Republici Srbiji - analiza stanja u oblasti volontiranja i identifikovanje potreba zainteresovanih strana". Sprovođenjem ovog projekta Ministarstvo bi od organizatora volontiranja, volontera i korisnika volontiranja, dobilo potrebne informacije o potrebama i zahtevima organizatora volontiranja, volontera i korisnika volontiranja i predloge za preduzimanje afirmativnih mera od strane državnih organa u cilju unapređenja politike volontiranja.

 

30. novembar 2012.

 Održan prvi sastanak UO RHP

Održan prvi sastanak UO RHP

Prvi sastanak Upravnog odbora Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje izbeglica (RHP) održan je danas, 30. novembra 2012. godine, u Parizu u prostorijama Razvojne banke Saveta Evrope (CEB). Sastanku su prisustvovali svi članovi odbora - predstavnici donatora, partnerskih zemalja, Sekretarijata CEB-a kao i UNHCR-a i OEBS-a. Sastanak predstavlja početak sprovođenja Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i interno raseljenih lica u Crnoj Gori.

Regionalni program za stambeno zbrinjavanje izbeglica je zajednički višegodišnji program koji treba da obezbedi trajno stambeno rešenje za oko 24.000 najugroženijih raseljenih porodica (74.000 lica) u regionu. Program se zasniva na principima sadržanim u Sarajevskoj deklaraciji iz 2005. godine i predstavlja direktan rezultat Ministarske konferencije o trajnom rešavanju pitanja izbeglih i raseljenih lica koja je održana u Beogradu 2010. godine kao i Zajedničke deklaracije za okončanje raseljavanja i obezbeđivanje trajnih rešenja za ugrožene izbeglice i interno raseljena lica, koju su 2011. godine potpisala četiri ministara inostranih poslova zemalja učesnica. Deklaracijom je potvrđena rešenost vlada da se okončaju problemi prognanih i raseljenih lica pronalažanjem dostojanstvenog rešenja i garantovanjem zaštite prava izbeglica, povratnika i interno raseljenih lica. Početkom 2012. godine stvorili su se uslovi za održavanje Donatorske konferencije u Sarajevu i za donatorsku pomoć Programu koja je usledila. Na konferenciji su se okupili glavni međunarodni donatori koji su obezbedili značajna finansijska sredstva što je omogućilo da RHP započne 2013. godine.

Osnivanjem Upravnog odbora RHP stvoreni su neophodni preduslovi za operativno sprovođenje Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglih i prognanih lica. Upravni odbor imaće jednog stalnog ko-predsedavajućeg iz Evropske komisije i predstavnika jednog od donatora koji će se smenjivati svake godine.

U Bosni i Hercegovini je uspostavljeno ključno telo za koordinaciju aktivnosti u vezi sa Regionalnim stambenim programom, u koje su uključeni predstavnici ključnih institucija na državnom i entitetskom nivou zaduženih za raseljena lica i izbeglice. Stambena rešenja za ukupno 5.400 porodica biće obezbeđena u okviru BiH komponente RHP. Ovo uključuje stambena rešenja za 600 porodica izbeglih iz Hrvatske, kako onih u kolektivnim smeštajima, tako i onih smeštenih privatno, kao i bivših nosilaca stanarskih prava bez stambenog rešenja, zatim 2.400 stambenih rešenja za ranjive povratnike u BiH, koji trenutno borave u Hrvatskoj i Srbiji, kao i 2.400 stambenih rešenja za ranjiva raseljena lica smeštena van kolektivnih centara u BiH. Ukupna vrednost projekta je 101 milion evra, od čega je 15 odsto učešće BiH. Program će se sprovoditi pet godina, a očekuje se da realizacija prvih projekata počne u prvoj polovini 2013.

U Crnoj Gori Regionalni program za stambeno zbrinjavanje sprovodiće se kroz Nacionalni program stambenog zbrinjavanja kojim će rukovoditi Vlada Crne Gore. Njime je predviđeno da se obezbede sredstva kojima će se trajno rešiti stambeno pitanje 6,063 raseljenih i interno raseljenih lica (1,177 domaćinstava) koji se smatraju najugroženijim kategorijama – lica koja su smeštena u neformalnim kolektivnim centrima i ugrožena lica koja žive u privatnom smeštaju, sa posebnim naglaskom na naselje Konik. Programom je predviđena izgradnja 90 stambenih jedinica, isporuka građevinskog materijala za izgradnju 120 stambenih jedinica, izgradnja 60 montažnih kuća i 90 smeštajnih jedinica u Staračkom domu u Pljevljima. Ukupna vrednost projekta je 27.7 miliona evra, od kojih je 15% obezbedila Crna Gora tako da iznos koji treba pokriti iz donacija iznosi 23.5 miliona evra.

U Republici Hrvatskoj, Regionalni program za stambeno zbrinjavanje sprovodiće se kroz postojeći Program stambenog zbrinjavanja kojim rukovodi Ministarstvo za regionalni razvoj i fondove Evropske unije. Učešće Hrvatske u Regionalnom programu za stambeno zbrinjavanje ima za cilj obezbeđivanje trajnog stambenog rešenja za četiri kategorije korisnika: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekim drugim oblicima kolektivnog smeštaja, osetljive izbeglice ili nekadašnje nosioce stanarskih prava, osetljive povratnike koji nemaju trajno rešeno stambeno pitanje i ostala raseljena lica koja su smeštena u kolektivnom centrima i privatnom smeštaju. Ukupno se radi o 3,541 domaćinstava (ili 8,529 pojedinaca).

U Republici Srbiji nosilac Regionalnog programa je Komesarijat za izbeglice. Projekat će se sprovoditi u saradnji sa lokalnim samoupravama. Obuhvatiće 16.780 najugroženijih porodica, odnosno 45.000 lica iz kategorije izbeglih iz perioda 1991-1995. godine koji žive u kolektivnim centrima ili nekoj drugoj formi kolektivnog smeštaja kao i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju uključujući i bivše nosioce stanarskog prava bez trajnog rešenja u zemlji porekla i zemlji izbeglištva (ustanovljenog na osnovu kriterijuma UNHCR-a).

 

29. novembar 2012.

KRKOBABIĆ: OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA HARADINAJU
KATASTROFA ZA MEĐUNARODNO PRAVO

Potpredsednik Vlade Srbije dr Jovan Krkobabić smatra da oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju nije iznenađenje i da to znači katastrofu za međunarodno pravo i sramotu za Ujedinjene Nacije.

"Time je razotkriven Haški Tribunal kao politička, a ne pravna i sudska ustanova", rekao je Krkobabić.

On je dodao da je oslobođenje ratnog zločinca najveća katastrofa i najveća osuda ljudskog morala i da su oni koji su je doneli pogazili sve što podrazumeva pravo i pravda.

 

26. novembar 2012.

KRKOBABIĆ SA AMBASADOROM ŠVEDSKE

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike dr Jovan Krkobabić primio je danas ambasadora Švedske u Srbiji gospodina Kristera Aspa. U razgovoru je posebena pažnja posvećena položaju žena i rodnoj ravnopravnosti kao i razvojnim projektima koje finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

 Krkobabić sa ambasadorom Švedske

Potpredsednik Vlade Srbije naglasio je da je Ministarstvo koje vodi počelo da rešava na sveobuhvatan način praktična pitanja, među kojima i rodne ravnopravnosti - kome se pridaje izuzetnu važnost. U tome, naglasio je dr Krkobabić, Srbiju je posebno pomogla Švedska - ne samo svojim iskustvom, dobronamernim savetima i sugestijama već i neposrednom materijalnom podruškom u realizaciji projekata.  Na taj način Srbija će biti, bar što se tiče politike rodne ravnopravnosti, bliža onim standaradima koji se već dugo primenjuju u Švedskoj..

Gospodin Krister Asp izrazio je spemnost za dalji nastavak saradnje i pomoć Švedske Srbiji u trogodišnjem projektu, koji je usmeren na realizaciji Nacionalnog akcionog plana za poboljšanje položaja žena i rodnu ravnopravnost.

 Krkobabić sa ambasadorom Švedske

 

26. novembar 2012.

ODRŽANA NACIONALNA KONFERENCIJA «BORBA PROTIV NASILjA U PORODICI
- ŠTA DALjE?»

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike organizovala je u petak, 23. novembra nacionalnu konferenciju pod nazivom Borba protiv nasilja u porodici - šta dalje? povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Ovom konferencijom ujedno se obeležava i početak 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Konferenciji su prisustvovali predstavnice/ci državnih institucija, međunarodnih organizacija, zemalja donatora, te aktivisti/kinje iz civilnog sektora, kao i eminentni istraživači/ce.

 Konferencija «Borba protiv nasilja u porodici - šta dalje?»

Konferenciju je otvorila gospođa Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije. Istakla je rešenost Vlade RS i Ministarstva da rešava vrlo kompleksne probleme koji se tiču borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. «Najdeleotvorniji odgovori društva na rodno zasnovano nasilje treba da su utemeljeni u naučnim saznanjima, celovitom sagledavanju faktora koji do nasilja dovode kao i multisektorskom prostupu njegovom sprečavanju, povezivanjem pravosudnih, policijskih, zdravstvenih i pravnih institucija i zaštiti žrtava od nasilja. Važno je konsultovati i pozitivna iskustva drugih zemlja, naročito Švedske, koja se nasiljem bavi na celovit način, sa obaveznim radom sa počiniocima nasilja», navela je gospođa Stana Božović.

U uvodnom delu konferencije okupljenima se obratio i gospodin Roger Jorgensen, prvi sekretar Ambasade Norveške u Republici Srbiji. Naveo je da je Norveška kao zemlja donator u ovoj oblasti koja je podržala i projekat «Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja» , posvećena borbi protiv nasilja nad ženama. Izrazio je zadovoljstvo zbog uspešne realizacije navedenog projekta i nadu da će u narednom periodu Republika Srbija učiniti sve neophodne korake na suzbijanju nasilja. 

Gospođa Brankica Janković, državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije i nacionalna direktorka projekta «Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja» navela je da je danas u Srbiji skoro svaka druga žena preživela neki oblik nasilja tokom svog života. Prema istraživanjima, najviše je rasprostranjeno psihičko nasilje (46,1%), sledi kombinacija psihičkog i fizičkog (17,3%), potom fizičkog, ekonomskog i psihičkog (12%), te psihičko i ekonomsko (8%) nasilje. «Radimo aktivno na usvajanju Akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, a sledi nam i ratifikacija Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici koja je vrlo značajna», istakla je gospođa Brankica Janković.

 Konferencija «Borba protiv nasilja u porodici - šta dalje?»

U nastavku rada konferencije okupljenima se obratila profesorka Gordana Gasmi, predstavnica Vlade Republike Srbije u Ad hoc CAHVIO Komitetu Saveta Evrope koja je predstavila Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zatim su predstavljeni rezultati pomenutog projekta «Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja» od strane menadžera projekta gospodina Milana Simića. Istakao je da je projekat ostvario značajne rezultate, kao i da danas nakon završetka projekta moramo tražiti nove načine i modalitete podrške borbi protiv nasilja.

Pokrajinski Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u prethodnom periodu realizovao je u partnerstvu značajan projekat koji se bavio borbom protiv nasilja. Organizovani su treninzi, obučeni su profesionalci/ke iz lokalnih samouprava, policije, zdravstvenih i centara za socijalni rad na datu temu, pokrenut je SOS telefon...

Dr Ljiljana Bogavac i Dušica Popadić iz Incest trauma centra govorile su o aktivnostima civilnog sektora u borbi protiv nasilja. Istakle su ulogu svedoka- eksperta na sudu u krivičnom postupku za dela iz oblasti seksualnih delikata, a prikazan je i kratak film o pravu osobe koja je preživela seksualno nasilje na izbor pomagača/čice.

O zdravstvenom aspektu borbe protiv nasilja u porodici i obavezama zdravstvenih radnika/ca i njihovoj ulozi govorila je dr Stanislava Otašević iz Centra za promociju zdravlja žena.

Centar E8 realizuje regionalni projekat «Budi muško» o kojem je govorio direktor centra Vojislav Arsić. Naglasio je značaj regionalnog povezivanja, kao i zadovoljstvo činjenicom da su dečaci zainteresovani i motivisani za učešće u projektu.

Treća sesija otvorena je predstavljanjem istraživanja «Mapiranje porodičnog nasilja prema ženama u Centralnoj Srbiji» koju je sproveo SeConS. Prema ovom istraživanju, nasilje nije u opadanju, već zadržava kontinuitet, nije primetna razlika selo- grad, a jednako kao i ranije deca se javljaju kao žrtve porodičnog nasilja. Govoreno je o opravdanosti rada sa počiniocima na suzbijanju nasilja u porodici koje je predstavila nezavisna ekspertkinja Jelena Sekulić. Gospođa Tamara Petrović Ranitović zaključila je rad konferencije izlaganjem o ulozi medija u prevenciji nasilja u porodici.

Nakon razmatranja govornica/ka usledila je diskusija. Prisutni/e su zaključili/e da je potrebno nastaviti dosadašnji rad na suzbijanju nasilja, kao i da je na ovom poslu potrebna saradnja institucija, civilnog sektora, stručnjaka i stručnjakinja iz svih oblasti.

 Konferencija «Borba protiv nasilja u porodici - šta dalje?»

 

16. novembar 2012.

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MMF-a

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politke dr Jovan Krkobabić razgovarao je danas s predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju predvodi Zuzana Murgasova.

 Sastanak sa predstavnicima MMF-a

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike dr Jovan Krkobabić, sa saradnicima, primio je danas članove delegacije Međunarodnogj monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Zuzana Murgasova, u okviru tehničkih pregovora koji se vode s ovom međunarodnom organizacijom.

Tokom razgovora, obostrano je konstatovana neophodnost stroge i dosledne fiskalne discipline kao i sveobuhvatnih strukturnih reformi, čime bi se -  zaključeno je - doprinelo oporavku i jačanju javnih finansija. Murgasova je izrazila posebnu zainteresovanost za najavljeni Zakon o socijalnom preduzetništvu koji bi otvorio prostor za nova radna mesta. Razgovaralo se i o mogućim pravcima reforme radnog zakonodavstva, tržita rada, socijalnog dijaloga kao i reprezentativnosti socijalnih partnera. Takođe vođen je dijalog i o mogućim budućim potezima u sistemu PIO.  

Potpredsednik Vlade Srbije dr Jovan Krkobabić izrazio je spremnost  za nastavak razgovora s MMF-om kao i otvorenost Ministarstva, na čijem je čelu, za dalji nastavak razgovora kako sa ovom tako i sa drugim relevantnim međunarodnim organizacijama.

 Sastanak sa predstavnicima MMF-a

 

31. oktobar 2012.

Krkobabić sa ambasadorom Austrije

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Jovan Krkobabić primio je danas ambasadora Austrije u Beogradu Johanesa Ajgnera. Austrijskog ambasadora interesovalo je više pitanja iz oblasti socijalnih delatnosti kao i penzionog sistema Srbije.

 Krkobabić sa ambasadorom Austrije

Potpredsednik Vlade Srbije predočio je prve rezutate rada Vlade, planove Ministarstva kao i moguće vidove saradnje, potsetivši da je reforma penzionog sistema Srbije uključila i pozitivna iskustva upravo austrijskog modela. Obostrano je konstatovana dobra saradnja dve države i istovremeno iskazana spremnost obe strane za daljim razvojem bilateralnih odnosa i produbljivanje saradnje.

 

3. oktobar 2012.

Krkobabić i Kravčenko o socijalnoj politici zapošljavanja u NIS-u

 Krkobabić i Kravčenko o socijalnoj politici zapošljavanja u NIS-u

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike dr Jovan Krkobabić primio je danas Kirila Kravčenka, generalnog direktora Naftne industrije Srbije (NIS). Kravčenko je informisao potpredsednika Vlade Srbije o socijalnoj politici zapošljavanja u Kompaniji, kao i o njenim budućim potezima u tom domenu.

Zajednički je konstatovano da mere socijalnog programa moraju biti povoljne po one koji će NIS napustiti u budućnost