Инспекторат за рад

Стеван Ђуровић, в.д. помоћника директора Инспектората за рад

Инспекторат за рад обавља послове испекцијског надзора у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.

Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Адреса:

  • Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд (Седиште)
  • Немањина 22-26 11070 Нови Београд (Адреса за пријем поште)
  • Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд (Инспекција рада за Град Београд)

Телефон: + 381 11 2017 485 ; + 381 11 2017 495