Информације о социјалним давањима

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

- Новчане социјалне помоћи, накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити);

за месец НОВЕМБАР дана 19.12.2017.године,

- Дечији додатак

- родитељски додатак

за месец НОВЕМБАР дана 19.12.2017.године

- Додатка за помоћ и негу другог лица

за месец НОВЕМБАР дана 20.12.2017.године

- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец НОВЕМБАР дана 20.12.2017.године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

- Новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити);

за месец ОКТОБАР дана 18.11.2017.године,

- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец ОКТОБАР дана 18.11.2017.године,

- Дечији додатак

- родитељски додатак

за месец ОКТОБАР дана 18.11.2017.године.


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да исплата корисницима:

- Основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине;

- Новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити);

- Дечјег додатка и родитељског додатка

за месец ЈУЛ почиње дана 18.08.2017.године.


Исплата основних  инвалидских примања  војних  инвалида и корисника породичне инвалиднине за месец јун  2017. године, почеће  у уторак  25.07.2017. године.

Исплате дечијих и родитељских додатака према корисницима почеће у четвртак, 20. јула 2017. године.

Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити), накнаде за породични смештај и додатка за помоћ и негу другог лица за јун месец 2017. године, почеће у среду, 19.07.2017. године.

Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за мај 2017. године почиње у уторак, 20. 6. 2017 године.

Исплата дечијих и родитељских додатака за кориснике на територији АП Косово и Метохија за мај 2017. године почеће у уторак 20. 6. 2017. године.

Исплата додаткa за помоћ и негу другог лица за мај месец почеће у уторак 20. јуна 2017. године.

Исплата новчанe социјалнe помоћи, посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити) и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за мај 2017. године почеће у суботу 17. 6. 2017. године.

Исплата дечијег и родитељског додатка за април 2017. године почиње у суботу 20. 5. 2017. године.

Исплата новчанe социјалнe помоћи, посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити), накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатка за помоћ и негу другог лица за април 2017. године почеће у петак 19. 5. 2017. године.

Исплата новчанe социјалнe помоћи, посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити), накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатка за помоћ и негу другог лица за март 2017. године почеће у четвртак 20. 4. 2017. године.

Исплата родитељског и дечијег додатка за кориснике на територији АП Косово и Метохија почиње данас, 24. 3. 2017. године.

Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити) и додатка за помоћ и негу другог лица за кориснике на територији АП Косово и Метохија за децембар 2016. и јануар и фебруар 2017. године почеће у петак 24. 3. 2017. године.

Исплата додаткa за помоћ и негу другог лица за фебруар 2017. године почеће у уторак 21. 3. 2017. године.

Исплата новчанe социјалнe помоћи, посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити) и накнадe за породични смештај за фебруар 2017. године почеће у суботу 18. 3. 2017. године.

Исплата дечијег и родитељског додатка за јануар 2017. године почеће у уторак 21. фебруара 2017. године.

Истог дана започеће и исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити), накнаде за породични смештај и додатка за помоћ и негу другог лица за јануар 2017. године.

Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за јануар 2017. године почеће у уторак 21. фебруара 2017. године.

Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити), накнаде за породични смештај корисника социјалне заштите и додатка за помоћ и негу другог лица за децембар 2016. године, почеће у четвртак, 19. јануара 2017. године.