Група за интерну ревизију

Група за интерну ревизију

Група за интерну ревизију обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Министарства, свих програма, активности и процеса у надлежности Министарства укључујући и кориснике средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу; врши друге послове и задатке из делокруга интерне ревизије.

Контакт:

Адреса: Немањина 22-26, крило Ц, спрат VIII, соба 17

Телефон: + 381 11 361 34 90

E-mail: jasmina.bogavac@minrzs.gov.rs

pdfЕтички кодекс интерне ревизије179.05 KB

pdfПовеља интерне ревизије Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања241.45 KB