НЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (ГИЗ)

Актуелно:

1.Пројекат „Иницијатива за инклузију“ (подстицање запошљавања повратника на локалном нивоу)

Меморандум о сарадњи за пројекат „Иницијатива за инклузију“између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Немачке организација за међународну сарадњу (ГИЗ)  потписан је 19. марта 2018. године.

Вредност пројекта је 1.800.000 евра. 

 

Сврха пројекта је стварање основе за реализацију иновативних локалних идеја за запошљавање повратника - тражилаца азила, потенцијалних тражиоца азила, Рома и припадника других маргинализованих и угрожених друштвених група као и размену искустава и примера добрих пракси које ће произаћи из примене конкретних пројеката у седам одабраних градова и општина: Пожаревац, Ариље, Сокобања, Кучево, Нови Пазар, Бечеј и београдска општина Младеновац, као и њима суседним градовима и  општинама, уколико је то применљиво.

Временски оквир сарадње је до 30. априла 2019. године.

 

2.Пројекат „Саветовање о миграцијама у Србији - Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) – „Миграције за развој“

 

Споразум о спровођењу техничке сарадње на пројекту „Саветовање о миграцијама у Србији - Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) између  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Немачке агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) потписан је 9. новембра 2016. године.

 

Свеобухватни циљ Пројекта је јачање развоја земаља порекла миграната, као и поспешивањедоприноса миграната у земљама порекла и унапређивање оквирних услова за легалну радну миграцију и циркуларну миграцију у одређеним партнерским земљама, пружање информација потенцијалним мигрантима о перспективама и могућностима за легалну радну миграцију, о стручном образовању и шансама за каријеру - како у Немачкој, тако и у Србији.

Овај циљ се реализује у оквиру пет области деловања:

  1. Саветовање за миграциону политику,
  2. Саветовање за миграције,
  3. Развојно оријентисан повратак миграната-пренос знања путем повратка стручњака у земљу порекла,
  4. Сарадња са дијаспором (организације миграната и стручњаци из дијаспоре),
  5. Пословне идеје за развој.

Временски оквир сарадње је до 31. октобра 2019. године.

 


 

У припреми:

1. Пројекат „Социјалне услуге за осетљиве групе“

 

Предлог пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве категорије“ одобрен је од стране немачког Савезног министарства за привредну сарадњу и развој (БМЗ). Пројекат има за циљ да оснажи развој институција социјалне заштите на локалном нивоу како би се побољшало пружање социјалних услуга осетљивим категоријама становништва, унапреди процес прикупљања релевантних података и надзор приликом обезбеђивања социјалних услуга осетљивим групама на локалном  и националном нивоу као и да се ојача координација и сарадња између релевантних учесника и између учесника и осетљивих категорија такође.

Према предлогу пројекта биће изабрано 12 општина којима ће бити пружена подршка у оснаживању услуга социјалне заштите.

Вредност пројекта је 3.000.000 евра. 

Временски оквир сарадње је 31. децембар 2020. године.