Документи

Нацрт закона о РР са изменама и допунама, након јавних консултација из фебруара 2018.

Нацрт закона о РР са изменама и допунама, након јавних консултација, јануар 2018. 

1. Нацрт закона о РР са измeнама и допунама, 7. дeцeмбар 2017.

1. Образац комeнтари на Нацрт закона о родној равноправности са измeнама и допунама 07.12.2017.

docНационална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са акционим планом за период од 2016. до 2018. године

pdfАкциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС 2016-2025, за период од 2017. до 2018. године

pdfАкциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС 2016-2025, за период од 2017. до2018. године - ЕНГ

pdfСтратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025

pdfИстанбулска конвенција

pdfЗакон о спречавању насиља у породици

pdfЗакон о равноправности полова

docЗакон о забрани дискриминације

docМодел плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова

docМодел извештаја о спровођењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова