Нацрт Закона о заштитнику права детета

Петак, 02 Октобар 2015 |

Савет за права детета Владе Републике Србије је на својој седници одржаној 13. 11. 2014.године, разматрао стање у заштити права детета у Републици Србији и начин деловања система инструмената и механизама контроле остваривања тих права. Након разматрања Савет је једногласно усвојио одлуку да се упути иницијатива Влади како би се поново након 2008. године покренула процедура доношења Закона о заштитнику права детета, којим би се успоставило посебно и независни контролно и регулаторно тело у области заштите права детета.


Такође Одлуком Савета одређено је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Саветом изврши анализу постојећег текста Нацрта Закона о заштитнику права детета из 2008. године и сачини евентуално нови текст и достави га Савету на разматрање.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, након добијања Одлуке Савета од 13. 11. 2014. године извршило анализу и дораду постојећег текста Нацрта Закона о заштитнику права детета из 2008. године и доставило Савету на разматрање. Савет за права детета Владе Републике Србије је на седници, одржаној 9.4.2015.године, размотрио текст Нацрта и једногласно донео закључак да се Влади Републике Србије, званично упути иницијатива за покретање поступка доношења Закона о заштитнику права детета, односно по окончању претходног поступка упути Народној скупштини Републике Србије на усвајање. Дана 20.5.2015.године, Савет за права детета је званично упутио Влади Републике Србије иницијативу за доношење Закона о заштитнику права детета.

Нацрт Закона о заштитнику права детета се објављује на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, са циљем упознавања стручне јавности и грађана.

Молимо да на мејл адресу: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs доставите ваше коментаре, предлоге и сугестије.

docxНацрт Закона28.77 KB