Министар Ђорђевић отворио другу Регионалну конференцију о предузетништву младих Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине

Среда, 08 Новембар 2017 |

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић отворио је другу Регионалну конференцију о предузетништву младих Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине и том приликом истакао да се може закључити да је у претходном периоду учињен значајан напредак у унапређењу положаја младих на тржишту рада, кроз карактеристике транзиционе економије и ефекте реформских процеса.

„Према евиденцији Националне службе за запошљавање, крајем септембра,  незапослени старости од 15 до 29 година чине  22,5% од укупног броја незапослених у Србији,  тачније 622.971. У односу на исти месец прошле године, тај број мањи је за 14,5%“, рекао је Ђорђевић.

Према речима министра,  Влада Републике Србије константно прати ситуацију и анализира стање на тржишту рада са жељом да се разним мерама подстиче запошљавање како би се на нивоу државе смањила незапосленост.

Министар Ђорђевић је рекао да ресорно министарство у плану има подстицање волонтирања, како би младима дали шансу да кроз праксу дођу до првих искустава, а први корак је начињен, како наводи министар, јер у Министарству рада већ волонтирају студенти са завршних година студија и постдипломских студија Правног факултета и Факултета политичких наука, са жељом да и остале државне институције следе овај пример.

„Министарство рада жели да у наредним годинама средства опредељена за субвенције за самозапошљавање буду све већа, као и да омогући прекфалификацију за што више људи и да она подразумева већи број занимања. Након анализе која је планирана за крај ове године доћи ћемо до резултата који ће показати који профили су најпотребнији тржишту “ нагласио је министар.

Подршка самозапошљавању младих до 30 година, како објашњава министар, подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области предузетништва и субвенцију за самозапошљавање.

„Планирано је  да  до краја године укупно 3.570 лица  започне сопствени посао кроз субвенцију за самозапошљавање кроз подршку Националне службе за запошљавање. Закључно са 30. октобром, 891 лице, од  којих је 421 жена, млађе од 30 година остварило је ову субвенцију и започело сопствени посао“, образложио је министар Ђорђевић.

Како наводи министар за рад у овој години субвенција за самозапошљавање  додељује се једнократно у износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом.

„Једна од категорија, теже запошљивих лица, која има приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање, јесу млади до 30 година, посебно они са статусом деце палих бораца и без родитељског старања“ рекао је министар.

Ђорђевић је истакао важност спровођења мера активне политике запошљавања у циљу брже и квалитетније интеграције младих у свет рада, које се планирају кроз годишњи Национални акциони план запошљавања који доноси Влада Републике Србије.

„Током 2017. године, у програме и мере активне политике запошљавања укључено  42.317 младих до 30 година старости,  што је 35,6%  од укупног броја оних који су укључени у овај програм, a њих je 118.730“, рекао је министар и закључио да је овај податак доказ приоритета који се младима даје у оквиру политике запошљавања.

На отварању Конференције су се обратили, поред министра Ђорђевића, саветник министра спољне трговине и економских односа у Вијећу Министара Босне и Херцеговине Неђо Капетина и генерални директор компаније „VISA“  за југоисточну Европу Владимир Ђорђевић.

Другој регионалној Конференцији присуствовало је преко 100 предузетница и предузетника из Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, представника привредних комора, локалних самоуправа, институција, невладиног сектора, медија и других заинтересованих јавности.