Sektor za zapošljavanje

Obavlja poslove koji se odnose na analizu stanja i predlaganje mera za unapređenje stanja i izradu propisa u oblastima zapošljavanja u zemlji i inostranstvu, podsticanja zapošljavanja i mera aktivne politike zapošljavanja; profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, socijalnog zapošljavanja i socijalnog preduzetništva, izdavanje dozvola za rad agencijama za zapošljavanje, preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i odobrenja za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, drugih prava nezaposlenih lica i viška zaposlenih i evidencija u oblasti zapošljavanja.

U Sektoru se obavljaju i poslovi koji se odnose na pripremu nacionalnog standarda kvalifikacija i unapređenje sistema obrazovanja odraslih, sprovođenje upravnog postupka po žalbama na rešenja o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, nadzora nad radom organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, agencija za zapošljavanje i nad poverenim poslovima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Istovremeno se prati primena međunarodnih konvencija i uporednog zakonodavstva, učestvuje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju i sporazuma o zapošljavanju, podstiče međunarodna saradnja i učestvuje u izradi i primeni projekata u oblasti zapošljavanja.

Uže unutrašnje jedinice Sektora za zapošljavanje su:

  • Odeljenje za aktivnu politiku zapošljaavnja,
  • Grupa za normativne, upravne i nadzorne poslove,
  • Odsek za planiranje i sprovođenje IPA projekata i
  • Grupa za IPA Operativni program za razvoj ljudskih resursa.