Sektor za rad

Sektor za rad obavlja poslove koji se odnose na analizu stanja i predlaganje mera u cilju unapređenja stanja i izradu zakona i drugih propisa u oblasti rada, radnih odnosa i drugih oblika radnog angažovanja, zarada i drugih primanja zaposlenih, zaštite dostojanstva na radu, ravnopravnosti polova u oblasti rada, zasnivanje radnog odnosa i rada stranih državljana u Srbiji, zaštitu građana na radu u inostranstvu, mirnog rešavanja radnih sporova i štrajka.

Sektor za rad, pruža stručnu pomoć poslodavcima, zaposlenima, sindikatima i drugim strankama, u vezi sa primenom propisa u oblasti rada, davanjem usmenih i pismenih obaveštenja i mišljenja povodom njihovih zahteva. Na ovaj način se zaposleni i poslodavci i drugi zainteresovani subjekti obaveštavaju o pravima i obavezama koje proističu iz rada i po osnovu rada, koji su utvrđeni zakonom i drugim propisima. Na taj način obezbeđuje se primena propisa u oblasti rada, sprečava njihovo kršenje, a rezultat toga je manji broj sporova u oblasti radnih odnosa.

Uže unutrašnje jedinice Sektora za rad su:

  • Odeljenje za rad i usaglašavanje propisa u oblasti rada sa međunarodnim standardima
  • Odeljenje za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade.