Sektor za boračko-invalidsku zaštitu

Sektor za boračko-invalidsku zaštitu obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata, zaštite spomenika i spomen obeležja, kao i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije; koordiniranje aktivnosti radi sveobuhvatne zaštite korisnika boračko invalidske zaštite koje su u nadležnosti drugih organa (kao što su rešavanje stambenih pitanja, zapošljavanje, rehabilitacija, socijalna i zdravstvena zaštita).

Uže unutrašnje jedinice Sektora su:

  • Odsek za normativne i poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije
  • Odeljenje za upravne i upravno nadzorne poslove.