Sekretarijat Ministarstva

Sekretarijat Ministarstva obavlja poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na: kadrovska i administrativna pitanja; javne nabavke; planiranje rada i izveštavanje o radu Ministarstva; informisanje o radu Ministarstva; usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i druge poslove iz delokruga Sekretarijata.

U Sekretarijatu Ministarstva obrazuju se uže unutrašnje jedinice, i to:

  1. Odeljenje za opšte pravne poslove i javne nabavke;
  2. Odeljenje za upravljanje kadrovima i
  3. Grupa za administrativno-tehničke poslove.