Pomoćnici ministra

  • doc. dr Saša Trandafilović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
  • Miloš Janković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
  • Jovana Milovanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte
  • Nina Mitić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti
  • Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje
  • Stevan Đurović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad