Pomoćnici ministra

  • doc. dr Saša Trandafilović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
  • Miloš Janković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
  • Jovana Milovanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte
  • Nina Mitić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti
  • Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu
  • Biljana Barošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
  • Bojana Stanić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za rad i zapošljavanje.