Pomoćnici ministra

  • Miloš Janković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za rad i zapošljavanje
  • Suzana Mišić vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
  • Nina Mitić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti
  • Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu
  • Biljana Barošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
  • doc.dr Saša Trandafilović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling