Konkursi

Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Republici Srbiji u 2018. godini

Javni poziv za podnošenje predloga programa na Programski konkurs u 2018. godini

Smernice za podnosioce predloga programa na Programski konkurs u 2018. godini

Aneks 1 - Obrazac za pisanje predloga programa

Aneks 2 - Obrazac budžeta programa

Aneks 3 - Obrazac narativnog budžeta programa

 

Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Javni poziv za podnošenje predloga projekata

Smernice za podnosioce predloga projekata

Prilog 1 - Model predugovora o partnerstvu

Uputstvo za pisanje predloga projekta

Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

 

Javni poziv za angažovanje lica za pozicije na projektu MADAD 2

Public call for hiring Project Manager of the project “EU Support to Serbia in Migration Management”

Public call for hiring Outreach Social Workers for work with unaccompanied minors on the project “EU Support to Serbia in Migration Management”

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Izjava

Tekst konkursa

II Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2017. godini

Odluka o dodeli sredstava

II Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2017. godini

 

Lista procenjenih projekata - Stručna  podrška deci sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama

LISTA PRISTIGLIH PROJEKATA NA JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANjE PROGRAMA I REALIZACIJU AKTIVNOSTI OD JAVNOG INTERESA IZ OBLASTI ZAŠTITE PORODICE, DECE I SOCIJALNE ZAŠTITE.

 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju Javnog poziva za udruženja radi pružanja usluga SOS telefona namenjene osobama sa iskustvom nasilja.

Lista pristiglih i vrednovanih projekata za poboljšanje ekonomskog položaja žena - 16.novembar 2017.godine

Odluka o izboru projekata kojima se dodeljuju sredstva za poboljšanje ekonomskog položaja žena -16.novembar 2017.godine

JAVNI POZIV ZA UDRUŽENjA RADI PRUŽANjA USLUGA SOS TELEFONA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILjA

1. Javni poziv

2. Smernice

3. Aneks 1

4. Aneks 2

3. Aneks 3

KONKURS MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA ZA UDRUŽENjA NA TEMU "POBOLjŠANjA EKONOMSKOG POLOŽAJA ŽENA" U 2017. GODINI

Odluka ( 27. novembar 2017. godine)

doc1. II Konkurs 2017 - Poziv

pdf2. Odluka o raspisivanju konkursa u 2017. godini

doc3. II Konkurs 2017 - Smernice

doc4. II Konkurs 2017 - Uputstvo

doc5. II Konkurs 2017 - Aneks 1

xls6. Copy of II Konkurs 2017 - Aneks 2

doc7. II Konkurs 2017 - Aneks 3

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Tekst konkursa

Izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

docTekst konkursa61 KB

docIzjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke34 KB

Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

pdfOdluka o finansiranju

docLista vrednovanja i rangiranja

docLista pristiglih projekata

docJavni poziv209 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta261 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta55.5 KB

docAneks 3 - Narativni budžet111.5 KB

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta35 KB

docPrilog 1 - Model predugovora o partnerstvu36.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projektata92.5 KB

docUputstvo za pisanje predloga projekta78.5 KB

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta124 KB

Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docTekst konkursa58.5 KB

docIzjava36.5 KB

Poziv za podnošenje predloga Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečje nedelje” u 2017. godini

pdfOdluka161.96 KB

Preuzmite poziv OVDE61.5 KB

Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docTekst konkursa59 KB

docIzjava34 KB

Konkurs za poboljšanje ekonomskog položaja žena

pdfObaveštenje115 KB

pdfLista odabranih predloga projekata95.43 KB

pdfLista pristiglih predloga projekata139.85 KB

docPoziv204.5 KB

docSmernice205 KB

docAneks 1262 KB

xlsAneks 260 KB

docAneks 337.5 KB

docUputstvo127 KB

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih mesta

docTekst Konkursa56.5 KB

docIzjava34 KB

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docTekst konkursa54 KB

docIzjava34 KB

Javni poziv za podnošenje zahteva radi upućivanja vojnih invalida na banjsko i klimatsko lečenje i oporavak 2017.

pdfLista IV266.00 KB

pdfLista III353.88 KB

pdfLista II287.68 KB

pdfLista I343.81 KB

docxJavni poziv61.7 KB

Unapređenje sistema socijalne zaštite u 2017. godini

xlsLista procenjenih predloga projekata37 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata97.5 KB

docJavni poziv142 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata218.5 KB

docTehničko uputstvo za pisanje predloga projekta118 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta255.5 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta60 KB

docAneks 3 - Obrazac narativnog pregleda budžeta projekta38 KB

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docTekst Konkursa62 KB

docIzjava34 KB

I Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2017. godini

pdfOdluka o dodeli sredstava1.47 MB

docxJavni poziv49.4 KB

docxTekst Javnog poziva15.03 KB

Stalni otvoreni Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2017. godini

KONAČNA GODIŠNjA LISTA PROCENjENIH I ODOBRENIH PROJEKATA

Lista pristiglih predloga projekata

Lista procenjenih projekata VIII

Lista procenjenih projekata VII

docLista procenjenih projekata VI51.5 KB

docLista procenjenih projekata V35.5 KB

docLista procenjenih projekata IV52.5 KB

docxLista procenjenih projekata III17.97 KB

docLista procenjenih projekata II47.5 KB

docLista procenjenih projekata I45 KB

docJavni poziv podnošenje predloga projekata na Stalni otvoreni Konkurs 2017. godine135 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata na Stalnom otvorenom konkursu 2017. godine213 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta227.5 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta46.5 KB

docAneks 3 - Obrazac narativnog pregleda budžeta projekta43.5 KB

Godišnji Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2017. godini

xlsLista procenjenih predloga projekata710 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata139 KB

docJavni poziv za podnošenje predloga projekata na Godišnji Konkurs 2017. godine132 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata202.5 KB

docTehničko uputstvo za pisanje predloga projekta112 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta235 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta50 KB

docAneks 3 - Obrazac narativnog pregleda budžeta projekta44 KB

Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

pdfOdluka1.4 MB

pdfLista vrednovanja i rangiranja322.86 KB

pdfLista pristiglih predloga projekata II380.78 KB

pdfLista pristiglih predloga projekata354.82 KB

docJavni poziv za podnošenje predloga projekata209 KB

docSmernice za podnosioce predloga projektata92 KB

docPrilog 1 - Model predugovora o partnerstvu36.5 KB

docUputstvo za pisanje predloga projekta78.5 KB

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta124 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta264 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta55.5 KB

docAneks 3 - Narativni budžet111.5 KB

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta35 KB

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docTekst Konkursa60.5 KB

docIzjava34 KB

Poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

xlsLista procenjenih predloga projekata42 KB

xlsLista pristiglih predloga projekta78 KB

docJavni poziv120.5 KB

docSmernice79 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta133 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta60.5 KB

docAneks 3 - Narativni budžet36 KB

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta34 KB

docUputstvo za pisanje projekta53.5 KB

Podnošenje predloga projekata za poboljšanje ekonomskog položaja žena 

pdfOdluka o finansiranju545.6 KB

pdfLista procenjenih predloga projekata86.4 KB

pdfLista pristiglih predloga projekata124.68 KB

docPoziv202.5 KB

docSmernice205 KB

docAneks 1261.5 KB

xlsAneks 254.5 KB

docAneks 337.5 KB

docUputstvo o popunjavanju125 KB

Programski Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2017. godini

xlsLista procenjenih projekata210.5 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata212.5 KB

docObaveštenje121 KB

docJavni poziv137.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata203 KB

docUputstvo za popunjavanje Aneksa 2 i Aneksa 3605 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta 2017200.5 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta 20174.93 MB

xlsAneks 3 - Obrazac mesečnog plana aktivnosti 20172.77 MB

Dodela godišnjeg priznanja i nagrade „Čovek godine“

docTekst Konkursa30.5 KB

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docTekst Konkursa57.5 KB

docIzjava34 KB

Poziv za podnošenje predloga Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečje nedelje” u 2016. godini

pdfOdluka o prihvatanju predloga Programa aktivnosti749.96 KB

docDokumentacija69 KB

Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

pdfOdluka o finansiranju projektnih aktivnosti1.16 MB

pdfLista vrednovanja i rangiranja76.32 KB

pdfLista pristiglih predloga projekata103.75 KB

docJavni poziv208 KB

docPrilog 1 - Model predugovora o partnerstvu36.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projektata91 KB

docUputstvo za pisanje predloga projekta78 KB

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta124 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta263.5 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta48.5 KB

docAneks 3 - Narativni budžet111.5 KB

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta35 KB

Javni poziv vojnim invalidima za podnošenje zahteva radi upućivanja na banjsko klimatsko lečenje i oporavak 2016.

xlsxLista VI12.6 KB

pdfLista V289.81 KB

pdfLista IV299.33 KB

pdfLista III326.27 KB

pdfLista II89.82 KB

pdfLista I63.96 KB

docxJavni poziv66.58 KB

Javni poziv za podnošenje predloga projekata na Konkursu za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2016. godini

xlsLista procenjenih predloga projekata36.5 KB

xlsLista pristiglih projekata85 KB

docJavni poziv138.5 KB

docTehničko uputstvo za pisanje predloga projekta117 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata217 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta261.5 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta60 KB

docAneks 3 - Obrazac narativnog pregleda budžeta projekta38 KB

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2016. godini

pdfOdluka o dodeli sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom1.43 MB

docxJavni poziv - Podnošenje prijave - Dokumentacija - Obrazac prijave45.2 KB

Godišnji Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

xlsLista procenjenih predloga projekata746.5 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata131 KB

docTehničko uputstvo za pisanje predloga projekta148 KB

docJavni poziv za podnošenje predloga projekta133.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekta241.5 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta237 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta51 KB

docAneks 3 - Obrazac narativnog pregleda budžeta projekta43.5 KB

Stalni otvoreni Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

docxKonačna godišnja lista procenjenih i odobrenih projekata29.52 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata267 KB

docxLista procenjenih projekata 1017.72 KB

docxLista procenjenih projekata 921.84 KB

docxLista procenjenih projekata 817.07 KB

docxLista procenjenih projekata 720.78 KB

docxLista procenjenih projekata 618.19 KB

docxLista procenjenih projekata 517.14 KB

docxLista procenjenih projekata 419.12 KB

docxLista procenjenih projekata 318.48 KB

docxLista procenjenih projekata 217.73 KB

docxLista procenjenih i odobrenih projekata 117.68 KB

docJavni poziv podnošenje predloga projekata134.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata208 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta229 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta46.5 KB

docAneks 3 - Obrazac narativnog pregleda budžeta projekta43.5 KB

Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite za 2016. godinu

pdfOdluka o finansiranju2.68 MB

pdfLista procenjenih projekata79.17 KB

pdfLista pristiglih predloga projekata110.17 KB

docJavni poziv za podnošenje predloga projekata207 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta263.5 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta48.5 KB

docAneks 3 - Narativni budžet111.5 KB

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta35 KB

docPrilog 1 - Model predugovora o partnerstvu36.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projektata90 KB

docUputstvo za pisanje predloga projekta77.5 KB

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta117.5 KB

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docKonkursna dokumentacija40 KB

Programski Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

pdfOdluka  o finansiranju ili učešću u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na Programskom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom1.22 MB

xlsLista procenjenih projekata668.5 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata68.5 KB

docJavni poziv131 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata na Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom200 KB

docUputstvo za popunjavanje Aneksa 2 i Aneksa 3605 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta 2016203 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta 20164.93 MB

xlsAneks 3 - Obrazac mesečnog plana aktivnosti 20162.77 MB

Konkurs za dodelu godišnjeg priznanja i nagrade «Čovek godine»

docTekst Konkursa26 KB

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projektnih aktivnosti izdavanja časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i organizacije stručnih skupova i seminara iz oblasti socijalne zaštite

xlsLista procenjenih projekata689.5 KB

xlsLista pristiglih projekata717.5 KB

docJavni poziv133.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata94 KB

docAneks 1127.5 KB

xlsAneks 260 KB

docAneks 337 KB

docAneks 435.5 KB

docAneks 5 Uputstvo za pisanje predloga projekta72 KB

docAneks 6 Uputstvo za sastavljanje budžeta109.5 KB

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti  zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

xlsLista procenjenih projekata24.5 KB

xlsLista pristiglih projekata710.5 KB

docJavni poziv135 KB

docUputstvo za pisanje predloga projekta 201584 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata96.5 KB

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta 2015109.5 KB

docxAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta 201560.34 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta 201560 KB

docAneks 3 - Narativni budžet 201537.5 KB

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta 201535.5 KB