Inspektorat za rad

Stevan Đurović, v.d. direktora Inspektorata za rad

Inspektorat za rad obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, koji se odnose na redovni , vanredni, kontrolni i dopunski inspekcijski  nadzor, a koji obuhvata i  inspekcijske nadzore povodom  smrtnih, teških , kolektivnih i lakih povreda na radu.

Aktivnosti Inspektorata za rad u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu usmerene su ka suzbijanju rada „na crno“ , smanjenju broja povreda na radu i radno-pravnoj zaštiti zaposlenih i radno angažovanih lica  ( neisplata zarada, nedostavljanje obračuna zarade, diskriminacija, prekovremeni rad i dr.).

Adresa:

  • Bulevar umetnosti 10, 11070 Novi Beograd (Sedište)
  • Nemanjina 22-26 11070 Novi Beograd (Adresa za prijem pošte)
  • Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd (Inspekcija rada za Grad Beograd)

Telefon: + 381 11 2017 485 ; + 381 11 2017 495