Fotografije

Sektor za boračko-invalidsku zaštitu pored ostalih nadležnosti bavi se i negovanjem tradicija oslobodilačkih ratova Srbije kao i zaštitom spomenika i spomen-obeležja oslobodilačkih ratova Srbije. Prema evidenciji sa kojom trenutno Sektor raspolaže u Srbiji postoji oko 5000 spomenika i spomen obeležja dok van teritorije Srbije se nalazi preko 600 i to u četrdeset država.

U prilogu je registar odabranih fotografijasa lokacijom, opisom i naznakom na koji period se obeležje odnosi.