Državni sekretari

Spisak državnih sekretara:

Bojana Stanić

Nenad Nerić

Mujo Muković

Zaim Redžepović

Stana Božović

Svetozar Aleksov

Zoran Antić