Direktori Uprava i Inspektorata

Stevan Đurović, v.d. direktora Inspektorata za rad

Kontakt:
• Adresa: Bulevar umetnosti 10, 11000 Beograd
• Telefon: + 381 11 2017 485 ; + 381 11 2017 495

Vojin Jondić, v.d. pomoćnika direktora Inspektorata za rad

Kontakt:
• Adresa: Bulevar umetnosti 10, 11000 Beograd
• Telefon: + 381 11 2017 485 ; + 381 11 2017 495

Marina Furtula, v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
 
Kontakt:
• Adresa: Terazije 41, 11000 Beograd
• Telefon: + 381 11 3347 391 ; + 381 11 3347 392