ZAVRŠENE SU PRVE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

Sreda, 10 Januar 2018 |

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

ZAVRŠENE SU PRVE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

Završene su on line javne konsultacije o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, koje su vođene od strane Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posredstvom javne objave na sajtu nadležnog Ministarstva, kao i na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Konsultacije su trajale u periodu od 7. do 31. decembra 2017. godine. Ovo su prve, u nizu planiranih javnih konsultacija koje će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na potpuno transparentan način, voditi u svim fazama izrade tog dokumenta sa građanima i građankama, organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim subjektima u društvu.

 

U okviru navedenih konsultacija na priloženom Obrascu, svoje primedbe, komentare, predloge i sugestije Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su dostavili: Ostoja Rajić iz organizacije „Teslino jedinstvo – pronalazači (popunjena su i dostavljena dva obrasca); Mihailo Alić iz „Udruženje očeva“, NIS Novi Sad; Biljana Janjić i Kosana Beker iz Udruženja građanki „FemPlatz“; zatim Koalicija protiv diskriminacije koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, „Civil Rights Defenders“, „Gayten-LGBT“, „Jednakost“, „Labris“ – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), „Praxis“, Udruženje studenata sa hendikepom; Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra; i Nataša Okilj iz Stalne konferencije gradova i opština.

 

Zahvaljujemo se svim učesnicima javnih konsultacija i u prilogu dostavljamo ažurirane primedbe i sugestije na Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je bio predmet javnih konsultacija.

 

SEKTOR ZA ANTIDISKRIMINACIONU POLITIKU I UNAPREĐENjE RODNE RAVNOPRAVNOSTI MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

Prilog 2. Nacrt zakona o RR sa izmenama i dopunama, nakon javnih konsultacija iz februara 2018.