Plan inspekcijskih nadzora inspekcije socijalne zaštite za 2018. godinu

Četvrtak, 28 Decembar 2017 |

Odeljenje za inspekcijski nadzor je organizaciona jedinica Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite i drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost socijalne zaštite odnosno psihološke delatnosti u pogledu primene zakona, drugih propisa i opštih akata; poslove izdavanja, suspenzije i oduzimanja licence organizacijama socijalne zaštite; kontrolu postupka prijema korisnika u ustanovu socijalne zaštite za smeštaj korisnika u pogledu potreba korisnika i kapaciteta ustanove; kontrolu propisanih evidencija; prigovore na rad ustanova socijalne zaštite od strane korisnika, zaposlenih, građana i drugih institucija; inspekcijski nadzor nad radom organa kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora (pokrajina, grad), daje predloge za uvođenje novih oblika i metoda rada i edukaciju saradnika u ustanovama socijalne zaštite za primenu istih, saglasnost za naknade troškova smeštaja u internat srednjih škola i troškova osposobljavanja dece i omladine ometene u razvoju, i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

 


Godišnji plan inspekcijskih nadzora inspekcije socijalne zaštite za 2019. godinu usmeren je na:


• Uspostavljanje kvaliteta usluga socijalne zaštite kroz licenciranje organizacija socijalne zaštite i kontrolu poštovanja propisanih uslova i standarda, i
• Suzbijanje ilegalnog sektora pružalaca usluga socijalne zaštite

Godišnji plan inspekcijskih nadzora inspekcije socijalne zaštite za 2019. godinu preuzmite OVDE