Ministar Đorđević na zasedanju Foruma za bezbednosnu saradnju OEBS

Sreda, 13 Septembar 2017 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorio je Forum za  bezbednosnu saradnju OEBS. Tema ovog zasedanja Foruma, kojim od septembra ove godine predsedava Srbija, bila je „Sigurnosni dijalog: Sprovođenje rezolucije 1325 (2000) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Uloga sektora odbrane u sprovođenju RSBUN 1325 (2000)“. 
Ministar Đorđević izrazio je zadovoljstvo što se nalazi među ambasadorima zemalja OEBS-a, kao neko ko više od pet godina aktivno radi na poboljšanju položaja žena u Srbiji i istinski veruje u rodnu ravnopravnost. 
Prilikom predstavljanja dosadašnjih rezultata implementacije rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 u Republici Srbiji, ministar je istakao da se u prve četiri godine Nacionalni akcioni plan fokusirao na implementaciju u dvanaest ministarstava, administraciji i agencijama u sistemu bezbednosti Republike Srbije.
„Na moju inicijativu i predlog političkog Saveta, a na osnovu odluke Vlade,  njegova implementacija je u 2015. godini proširena na sva ministarstva, četiri kancelarije Vlade Republike Srbije i Zavod za statistiku Republike Srbije“, izjavio je Đorđević.
Đorđević je naglasio da je politički Savet ocenio da je nakon pet godina došlo do znatnog pomaka u ostvarivanju ciljeva plana, kao i da su stvoreni uslovi za poboljšanje implementacije ove rezolucije u narednom petogodišnjem periodu.
„U vezi sa tim, Vlada Republike Srbije odlučila je da nastavi sa implementacijom Rezolucije 1325, razvijajući novi plan koji će biti implementiran do kraja 2020. Drugi Nacionalni plan usvojen je u maju ove godine nakon opsežnih konsultacija sa ženama na lokalnom nivou,  civilnim sektorom, i nevladinim organizacijama kako bi bio po meri njihovih potreba. Zato će fokus drugog plana biti na poboljšanju sigurnosti žena na lokalnom nivou i njihovom učešću u lokalnim organima i mehanizmima koji se bave sigurnošću“, rekao je ministar.
Imajući u vidu sve najznačajnije rezultate ostvarene u periodu od 2010. do 2015. godine, Đorđević je posebno naglasio da su po prvi put u istoriji Vojske Srbije, profesionalne žene vojnici bile raspoređene u multinacionalnim operacijama UN-a na Kipru, a nakon toga je u svakoj novoj rotaciji jedinica, bio određen broj profesionalnih žena vojnika. 
Ministar je istakao da je Srbija prva zemlja koja nije članica EU, a dobila je Indeks ravnopravnosti polova Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost, jer je ostvarila bolji prosek od evropskog u mnogim domenima.
Kako je obrazložio Đorđević, Nacionalni akcioni plan (2017.-2020.) će obuhvatiti aktivnosti usmerene na prevenciju nasilja nad ženama u multinacionalnim operacijama, u sukobu i post-konfliktnoj rehabilitaciji društva, kriznim i vanrednim situacijama, sa posebnim naglaskom na preventivnim operacijama, zaštiti i oporavku žena zbog efekata savremenih izazova, rizika i pretnji koji naročito pogađaju marginalizovane i višestruko diskriminisane kategorije stanovništva u Republici Srbiji, kao i migrante.
 „Danas kao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u čijoj nadležnosti je i rodna ravnopravnost, želim da vas uverim da ću ličnim zalaganjem nastaviti ovo dugoročno i istrajno zalaganje za to da svet postane sigurnije mesto za sve žene i  muškarce, kao i da će Srbija u narednom periodu nastaviti borbu, biti lider u regionu i u samom vrhu u svetu kada je u pitanju položaj žena u svim segmentima političkog i društvenog života“, zaključio je ministar Đorđević.
                                                                                                                   ***
Rezolucija Saveta za bezbednost UN 1325 - Žene, mir i bezbednost, usvojena je 31. oktobra 2000. godine i jedna je od najvažnijih rezolucija ove internacionalne organizacije na polju mira i bezbednosti. Rezolucija 1325 ističe posledice oružanih sukoba po žene i devojke i značaj uloge žena u izgradnji mira i post - konfliktnom oporavku društva, i u saglasnosti je sa opšteprihvaćenim internacionalnim političkim i važećim dokumentima kao i standardima koji se odnose na mir, bezbednost  i ljudska prava.