Конкурси

Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом Републици Србији у 2018. години

Јавни позив за подношeњe прeдлога програма на Програмски конкурс у 2018. години

Смeрницe за подносиоцe прeдлога програма на Програмски конкурс у 2018. години

Анeкс 1 - Образац за писањe прeдлога програма

Анeкс 2 - Образац буџeта програма

Анeкс 3 - Образац наративног буџeта програма

 

Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

Јавни позив за подношење предлога пројеката

Смернице за подносиоце предлога пројеката

Прилог 1 - Модeл прeдуговора о партнeрству

Упутство за писање предлога пројекта

Упутство за састављање буџета пројекта

Анекс 1

Анекс 2

Анекс 3

Анекс 4

 

Јавни позив за ангажовање лица за позиције на пројекту MADAD 2

Public call for hiring Project Manager of the project “EU Support to Serbia in Migration Management”

Public call for hiring Outreach Social Workers for work with unaccompanied minors on the project “EU Support to Serbia in Migration Management”

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Изјава

Текст конкурса

II Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години

Одлука о додели средстава

II Јавни позив за додeлу срeдстава за побољшањe услова рада у прeдузeћима за профeсионалну рeхабилитацију и запошљавањe особа са инвалидитeтом у 2017. години

 

Листа процењених пројеката - Стручна  подршка деци са проблемима у понашању и њиховим породицама

ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОРОДИЦЕ, ДЕЦЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.

 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању Јавног позива за удружења ради пружања услуга СОС телефона намењене особама са искуством насиља.

Листа пристиглих и вреднованих пројеката за побољшање економског положаја жена - 16.новембар 2017.године

Одлука о избору пројеката којима се додељују средства за побољшање економског положаја жена -16.новембар 2017.године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УДРУЖЕЊА РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОС ТЕЛЕФОНА ЗА ЖЕНЕ СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА

1. Јавни позив

2. Смернице

3. Aнекс 1

4. Анекс 2

3. Aнекс 3

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА УДРУЖЕЊА НА ТЕМУ "ПОБОЉШАЊА ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА" У 2017. ГОДИНИ

Одлука ( 27. новембар 2017. године)

doc1. II Konkurs 2017 - Poziv

pdf2. Odluka o raspisivanju konkursa u 2017. godini

doc3. II Konkurs 2017 - Smernice

doc4. II Konkurs 2017 - Uputstvo

doc5. II Konkurs 2017 - Aneks 1

xls6. Copy of II Konkurs 2017 - Aneks 2

doc7. II Konkurs 2017 - Aneks 3

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Текст конкурса

Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

docТекст конкурса61 KB

docИзјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке34 KB

Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

pdfОдлука о финансирању

docЛиста вредновања и рангирања

docЛиста пристиглих пројеката

docЈавни позив209 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта261 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта55.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет111.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта35 KB

docПрилог 1 - Модел предуговора о партнерству36.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата92.5 KB

docУпутство за писање предлога пројекта78.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта124 KB

Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docТекст конкурса58.5 KB

docИзјава36.5 KB

Позив за подношење предлога Програма активности за време трајања ,,Дечје недеље” у 2017. години

pdfОдлука161.96 KB

Преузмите позив ОВДЕ61.5 KB

Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docТекст конкурса59 KB

docИзјава34 KB

Конкурс за побољшање економског положаја жена

pdfОбавештење115 KB

pdfЛиста одабраних предлога пројеката95.43 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката139.85 KB

docПозив204.5 KB

docСмернице205 KB

docАнекс 1262 KB

xlsАнекс 260 KB

docАнекс 337.5 KB

docУпутство127 KB

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачких места

docТекст Конкурса56.5 KB

docИзјава34 KB

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docТекст конкурса54 KB

docИзјава34 KB

Јавни позив за подношење захтева ради упућивања војних инвалида на бањско и климатско лечење и опоравак 2017.

pdfЛиста IV266.00 KB

pdfЛиста III353.88 KB

pdfЛиста II287.68 KB

pdfЛиста I343.81 KB

docxЈавни позив61.7 KB

Унапређење система социјалне заштите у 2017. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката37 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката97.5 KB

docЈавни позив142 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката218.5 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта118 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта255.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта60 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта38 KB

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docТекст Конкурса62 KB

docИзјава34 KB

I Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години

pdfОдлука о додели средстава1.47 MB

docxЈавни позив49.4 KB

docxТекст Јавног позива15.03 KB

Стални отворени Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2017. години

КОНАЧНA ГОДИШЊA ЛИСТA ПРОЦЕЊЕНИХ И ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Листа пристиглих предлога пројеката

Листа процењених пројеката VIII

Листа процењених пројеката VII

docЛиста процењених пројеката VI51.5 KB

docЛиста процењених пројеката V35.5 KB

docЛиста процењених пројеката IV52.5 KB

docxЛиста процењених пројеката III17.97 KB

docЛиста процењених пројеката II47.5 KB

docЛиста процењених пројеката I45 KB

docЈавни позив подношење предлога пројеката на Стални отворени Конкурс 2017. године135 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката на Сталном отвореном конкурсу 2017. године213 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта227.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта46.5 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта43.5 KB

Годишњи Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2017. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката710 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката139 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројеката на Годишњи Конкурс 2017. године132 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката202.5 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта112 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта235 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта50 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта44 KB

Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

pdfОдлука1.4 MB

pdfЛиста вредновања и рангирања322.86 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката II380.78 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката354.82 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројеката209 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата92 KB

docПрилог 1 - Модел предуговора о партнерству36.5 KB

docУпутство за писање предлога пројекта78.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта124 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта264 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта55.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет111.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта35 KB

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docТекст Конкурса60.5 KB

docИзјава34 KB

Позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за подстицање програма и реализацију активности од јавног интереса из области заштите породице, деце и социјалне заштите

xlsЛиста процењених предлога пројеката42 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројекта78 KB

docЈавни позив120.5 KB

docСмернице79 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта133 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта60.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет36 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта34 KB

docУпутство за писање пројекта53.5 KB

Подношење предлога пројеката за побољшање економског положаја жена 

pdfОдлука о финансирању545.6 KB

pdfЛиста процењених предлога пројеката86.4 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката124.68 KB

docПозив202.5 KB

docСмернице205 KB

docАнекс 1261.5 KB

xlsАнекс 254.5 KB

docАнекс 337.5 KB

docУпутство о попуњавању125 KB

Програмски Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2017. години

xlsЛиста процењених пројеката210.5 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката212.5 KB

docОбавештење121 KB

docЈавни позив137.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката203 KB

docУпутство за попуњавање Анекса 2 и Анекса 3605 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 2017200.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта 20174.93 MB

xlsАнекс 3 - Образац месечног плана активности 20172.77 MB

Додела годишњег признања и награде „Човек године“

docТекст Конкурса30.5 KB

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docТекст Конкурса57.5 KB

docИзјава34 KB

Позив за подношење предлога Програма активности за време трајања ,,Дечје недеље” у 2016. години

pdfОдлука о прихватању предлога Програма активности749.96 KB

docДокументација69 KB

Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

pdfОдлука о финансирању пројектних активности1.16 MB

pdfЛиста вредновања и рангирања76.32 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката103.75 KB

docЈавни позив208 KB

docПрилог 1 - Модел предуговора о партнерству36.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата91 KB

docУпутство за писање предлога пројекта78 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта124 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта263.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта48.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет111.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта35 KB

Јавни позив војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско климатско лечење и опоравак 2016.

xlsxЛиста VI12.6 KB

pdfЛиста V289.81 KB

pdfЛиста IV299.33 KB

pdfЛиста III326.27 KB

pdfЛиста II89.82 KB

pdfЛиста I63.96 KB

docxЈавни позив66.58 KB

Јавни позив за подношење предлога пројеката на Конкурсу за унапређење система социјалне заштите у 2016. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката36.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката85 KB

docЈавни позив138.5 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта117 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката217 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта261.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта60 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта38 KB

Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2016. години

pdfОдлука о додели средстава предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом1.43 MB

docxЈавни позив - Подношење пријаве - Документација - Образац пријаве45.2 KB

Годишњи Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2016. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката746.5 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката131 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта148 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројекта133.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројекта241.5 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта237 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта51 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта43.5 KB

Стални отворени Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2016. години

docxКоначна годишња листа процењених и одобрених пројеката29.52 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката267 KB

docxЛиста процењених пројеката 1017.72 KB

docxЛиста процењених пројеката 921.84 KB

docxЛиста процењених пројеката 817.07 KB

docxЛиста процењених пројеката 720.78 KB

docxЛиста процењених пројеката 618.19 KB

docxЛиста процењених пројеката 517.14 KB

docxЛиста процењених пројеката 419.12 KB

docxЛиста процењених пројеката 318.48 KB

docxЛиста процењених пројеката 217.73 KB

docxЛиста процењених и одобрених пројеката 117.68 KB

docЈавни позив подношење предлога пројеката134.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката208 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта229 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта46.5 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта43.5 KB

Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите за 2016. годину

pdfОдлука о финансирању2.68 MB

pdfЛиста процењених пројеката79.17 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката110.17 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројеката207 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта263.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта48.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет111.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта35 KB

docПрилог 1 - Модел предуговора о партнерству36.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата90 KB

docУпутство за писање предлога пројекта77.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта117.5 KB

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docКонкурсна документација40 KB

Програмски Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2016. години

pdfОдлука  о финансирању или учешћу у финансирању програмских активности савеза удружења особа са инвалидитетом на Програмском конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом1.22 MB

xlsЛиста процењених пројеката668.5 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката68.5 KB

docЈавни позив131 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката на Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом200 KB

docУпутство за попуњавање Анекса 2 и Анекса 3605 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 2016203 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта 20164.93 MB

xlsАнекс 3 - Образац месечног плана активности 20162.77 MB

Конкурс за доделу годишњег признања и награде «Човек године»

docТекст Конкурса26 KB

Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за финансирање пројектних активности издавања часописа у области социјалне политике и социјалног рада и организације стручних скупова и семинара из области социјалне заштите

xlsЛиста процењених пројеката689.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката717.5 KB

docЈавни позив133.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката94 KB

docАнекс 1127.5 KB

xlsАнекс 260 KB

docАнекс 337 KB

docАнекс 435.5 KB

docАнекс 5 Упутство за писање предлога пројекта72 KB

docАнекс 6 Упутство за састављање буџета109.5 KB

Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за подстицање програма и реализацију активности од јавног интереса из области  заштите породице, деце и социјалне заштите

xlsЛиста процењених пројеката24.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката710.5 KB

docЈавни позив135 KB

docУпутство за писање предлога пројекта 201584 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката96.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта 2015109.5 KB

docxАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 201560.34 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта 201560 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет 201537.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта 201535.5 KB