Инспекторат за рад

Обавља послове испекцијског надзора у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.

Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.