За 100 најбољих радника у Министарству за рад по 10.000 динара

Петак, 05 Јануар 2018 |

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Удружење осигуравача Србије прогласили су данас 100 најбољих радника у свакој од области у надлежности Министарства и доделили им новчане награде у вредности од 10.000 динара.Министар Зоран Ђорђевић је истакао да су награђени они запослени које су руководиоци предложили и препознали да су заслужни за успех у Министарству.Према његовим речима, успех није био једино мерило за добијање награде, већ и колегијалност, али и начин на који су приступали послу.Истакао је да се запослени у његовом Министарству сусрећу са бројним проблемима: од реорганизације, систематизације, броја људи, додајући да се, мимо висине плате, запослени највише жале да им недостају кадрови.Душко Јовановић, генерални секретар Удружења осигуравача, каже да та организација има добру сарадњу са Министарством, али и са другим министарствима.С обзиром да је индустрија осигурања у великом развоју, истиче Јовановић, намера је да се део профита Удружења осигуравача и комплетне индустрије осигурања подели са неколико министарства и са онима којима је тај новац најпотребнији.